Online slovník a překladač

Výsledek překladu half-hearted

Počet nalezených překladů: >100 (0.00218 s)

half-hearted

bez nadšení
polovičatý adj:
váhavý adj:
nesmělý adj:

half-heartedness

polovičatost n:
váhavost n:

half-heartedly

nesměle adv:

half

polovička n:
poloviční
půl
polovina
polovice n:
půlka n:

whole-hearted

upřímný adj:
šlechetný adj:
srdečný adj:
dobrosrdečný adj:

warm-hearted

laskavý adj:
dobrosrdečný adj:
soucitný adj:

stout-hearted

smělý adj:
odvážný adj:
kurážný adj:

good-hearted

laskavý adj:
dobrosrdečný adj:
dobromyslný adj:

not half bad

docela dobrý
docela slušný

hard-hearted

krutý adj:
tvrdého srdce

half-witted

přihlouplý adj:
slabomyslný adj:

half-wit

hlupák n:
idiot n:

half-life

poločas n:
poločas rozpadu

half-breed

míšenecký adj:
kříženec n:

half-bred

kříženec n:
míšenec n:

half-and-half

druh piva n:
mléko se smetanou

faint-hearted

bázlivý adj:
zbabělý adj:

cold-hearted

bezcitný adj:
nemilosrdný adj:

chicken-hearted

bázlivý adj:
zbabělý adj:

better half

manželka n:
manžel

tender-hearted

soucitný adj:

scrum-half

úloha hráče v ragby

right half-plane

pravá komplexní polorovina [mat.]

one-half

polovina n:

more than a half

nadpoloviční adj:

light-hearted

veselý adj:

kind-hearted

dobrosrdečný adj:

heavy-hearted

zarmoucený adj:

half-yearly

pololetně adv:

half-truth

polopravda n:

half-track

polopásové vozidlo

half-tone

půltón n:

half-time

poločas n:

half-term

semestrální volno

half-step

půltón n:

half-staff

na půl žerdi

half-sister

nevlastní sestra n:

half-plane

polorovina

half-pipe

U-rampa n:

half-pint

malé pivo

half-past five

půl šesté

half-moon

půlměsíc

half-line

polopřímka n: [mat.]

half-length

poloportrét

half-inch

půlpalce n:

half-hourly

každou půlhodinu

half-hour

hodina

half-duplex

poloduplexní adj:

half-dollar

půldolar n:

half-crown

druh staré anglické mince

half-cocked

zbrklý adj:

half-brother

nevlastní bratr

half-baked

nedopečený adj:

half-back

záložník n:

half-assed

uhozený adj:

half year

pololetí

half track

polopásové vozidlo

half time

poločas n:

half step

půltón n:

half sister

nevlastní sestra n:

half past

půl sedmé

half dollar

půldolar n:

half crown

druh staré anglické mince

half brother

nevlastní bratr

half board

polopenze n:

half and half

napůl

half adder

poloviční sčítačka n: [el.]

half a litre

půllitr

first half

pololetí

ain't half-bad

docela dobré

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena