Online slovník a překladač

Výsledek překladu half-length

Počet nalezených překladů: >100 (0.0012 s)

half-length

poloportrét

half

půl
polovina
polovice n:
poloviční
polovička n:
půlka n:

half-hearted

bez nadšení
váhavý adj:
polovičatý adj:
nesmělý adj:

not half bad

docela slušný
docela dobrý

length

délka n:
trvání n:

half-witted

přihlouplý adj:
slabomyslný adj:

half-wit

hlupák n:
idiot n:

half-life

poločas rozpadu
poločas n:

half-heartedness

váhavost n:
polovičatost n:

half-breed

míšenecký adj:
kříženec n:

half-bred

míšenec n:
kříženec n:

half-and-half

mléko se smetanou
druh piva n:

better half

manželka n:
manžel

wave-length

vlnová délka

shoulder-length

po ramena např. vlasy

scrum-half

úloha hráče v ragby

right half-plane

pravá komplexní polorovina [mat.]

one-half

polovina n:

more than a half

nadpoloviční adj:

knee-length sock

podkolenka

half-yearly

pololetně adv:

half-truth

polopravda n:

half-track

polopásové vozidlo

half-tone

půltón n:

half-time

poločas n:

half-term

semestrální volno

half-step

půltón n:

half-staff

na půl žerdi

half-sister

nevlastní sestra n:

half-plane

polorovina

half-pipe

U-rampa n:

half-pint

malé pivo

half-past two

půl třetí

half-past three

půl čtvrté

half-past ten

půl jedenácté

half-past six

půl sedmé

half-past seven

půl osmé

half-past one

půl druhé

half-past nine

půl desáté

half-past four

půl páté

half-past five

půl šesté

half-past eight

půl deváté

half-moon

půlměsíc

half-line

polopřímka n: [mat.]

half-inch

půlpalce n:

half-hourly

každou půlhodinu

half-hour

hodina

half-heartedly

nesměle adv:

half-duplex

poloduplexní adj:

half-dry sowing seed pickling

polosuché moření osiva [eko.]

half-dry seedlings pickling

polosuché moření sadby [eko.]

half-dollar

půldolar n:

half-crown

druh staré anglické mince

half-cocked

zbrklý adj:

half-brother

nevlastní bratr

half-baked

nedopečený adj:

half-back

záložník n:

half-assed

uhozený adj:

half year

pololetí

half track

polopásové vozidlo

half time

poločas n:

half step

půltón n:

half sister

nevlastní sestra n:

half past

půl sedmé

half dollar

půldolar n:

half crown

druh staré anglické mince

half brother

nevlastní bratr

half board

polopenze n:

half and half

napůl

half adder

poloviční sčítačka n: [el.]

half a litre

půllitr

full-length

nezkrácený adj:

focal length

ohnisková vzdálenost

first half

pololetí

extreme slope length

limitní délka svahu (vodní eroze) [eko.]

drain length

délka drénu [eko.]

calf-length

do půli lýtek

body length

délka tělesa [fyz.]

at length

nakonec

all over hell's half acre

po celém prostoru

ain't half-bad

docela dobré

admissible slope length

přípustná délka svahu (vodní eroze) [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena