Online slovník a překladač

Výsledek překladu half-life

Počet nalezených překladů: >100 (0.00224 s)

half-life

poločas n:
poločas rozpadu

life

život
životní
celoživotní
doživotní vězení
doživotí
existence n:
trvanlivost n:

half

polovina
poloviční
půlka n:
polovice n:
půl
polovička n:

half-hearted

váhavý adj:
polovičatý adj:
nesmělý adj:
bez nadšení

life preserver

plovací vesta n:
záchranná vesta n:
záchranný pás

shelf life

trvanlivost n:
skladovatelnost n:

life expectancy

očekávaná průměrná délka života
trvanlivost n:

half-witted

přihlouplý adj:
slabomyslný adj:

half-wit

hlupák n:
idiot n:

half-heartedness

váhavost n:
polovičatost n:

half-breed

kříženec n:
míšenecký adj:

half-bred

míšenec n:
kříženec n:

half-and-half

druh piva n:
mléko se smetanou

better half

manžel
manželka n:

working life

životnost n:

still life

zátiší adj:

service life

životnost n:

scrum-half

úloha hráče v ragby

one-half

polovina n:

life-sized

v životní velikosti

life-size

v životní velikosti

life-raft

záchranný člun

life-preserver

plovací vesta n:

life-giving

životodárný adj:

life-force

životní síla n:

life vest

záchranná vesta n:

life style

životní styl

life sentence

doživotní trest n:

life raft

záchranný člun

life net

záchranná síť

life jacket

záchranná vesta

life insurance

životní pojištění n:

life force

životní síla n:

half-yearly

pololetně adv:

half-truth

polopravda n:

half-track

polopásové vozidlo

half-tone

půltón n:

half-time

poločas n:

half-term

semestrální volno

half-step

půltón n:

half-staff

na půl žerdi

half-sister

nevlastní sestra n:

half-plane

polorovina

half-pipe

U-rampa n:

half-pint

malé pivo

half-moon

půlměsíc

half-line

polopřímka n: [mat.]

half-length

poloportrét

half-inch

půlpalce n:

half-hourly

každou půlhodinu

half-hour

hodina

half-heartedly

nesměle adv:

half-duplex

poloduplexní adj:

half-dollar

půldolar n:

half-crown

druh staré anglické mince

half-cocked

zbrklý adj:

half-brother

nevlastní bratr

half-baked

nedopečený adj:

half-back

záložník n:

half-assed

uhozený adj:

half year

pololetí

half track

polopásové vozidlo

half time

poločas n:

half step

půltón n:

half sister

nevlastní sestra n:

half past

půl sedmé

half dollar

půldolar n:

half crown

druh staré anglické mince

half brother

nevlastní bratr

half board

polopenze n:

half and half

napůl

half adder

poloviční sčítačka n: [el.]

half a litre

půllitr

first half

pololetí

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena