Online slovník a překladač

Výsledek překladu half-past four

Počet nalezených překladů: >100 (0.00223 s)

half-past four

půl páté

past

po
mimo
minulost n:
okolo
bývalý adj:
minulá doba
právě uplynulý
minulý
dřívější adj:
předcházející adj:
uplynulý
kolem

half

polovina
poloviční
půlka n:
půl
polovička n:
polovice n:

half-witted

slabomyslný adj:
přihlouplý adj:

half-and-half

druh piva n:
mléko se smetanou

go past

projít kolem
uplynout v:

four-square

čtyřhranný adj:
rozhodný adj:

four-flusher

blufař n:
podvodník n:

four

čtyři
čtyřka n:

10-4 = ten-four

dobře
v pořádku

zoom past

prolétnout, prosvištět (nad něčím nebo kolem něčeho) adv:

twenty-four

dvacet čtyři

the past

minulost

sixty-four

šedesát čtyři

seventy-four

sedmdesát čtyři

scrum-half

úloha hráče v ragby

quarter past twelve

čtvrt na jednu

quarter past one

čtvrt na dvě

quarter past eleven

čtvrt na dvanáct

quarter past eight

čtvrt na devět

put past

nechat v:

past time

minulý čas

past tense

minulý čas

number four

čtyřka

ninety-four

devadesát čtyři

march past

defilovat v:

hit (past)

bil

half-yearly

pololetně adv:

half-wit

hlupák n:

half-truth

polopravda n:

half-track

polopásové vozidlo

half-tone

půltón n:

half-time

poločas n:

half-term

semestrální volno

half-step

půltón n:

half-past two

půl třetí

half-past three

půl čtvrté

half-past ten

půl jedenácté

half-past six

půl sedmé

half-past seven

půl osmé

half-past one

půl druhé

half-past nine

půl desáté

half-past five

půl šesté

half-past eight

půl deváté

half-duplex

poloduplexní adj:

half past

půl sedmé

half board

polopenze n:

half and half

napůl

half adder

poloviční sčítačka n: [el.]

four-wheeler

čtyřkolový vůz

four-wheeled

čtyřkolý adj:

four-wheel drive

pohon na čtyři kola n:

four-wheel

mající čtyři kola n:

four-sided

čtyřstranný adj:

four-poster

sloupková postel

four-letter word

sprosté slovo

four-legged

čtyřnohý adj:

four-leaf clover

čtyřlístek n:

four-in-hand

čtyřspřeží

four-footed

čtyřnohý adj:

four-flush

blufovat v:

four-dimensional

čtyřrozměrný adj:

four-chambered heart

čtyřkomorové strdce n:

four times

čtyřikrát

four sets

čtvery

four pairs of

čtvery

four hundredth

čtyřstý

four hundred

čtyři sta

four flush

blufovat v:

forty-four

čtyřicet čtyři

fly-past

letecká přehlídka n:

fifty-four

padesát čtyři

family of four

čtyřčlenná rodina

eighty-four

osmdesát čtyři

better half

manželka n:

beat (past)

bil

be past

být za n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena