Online slovník a překladač

Výsledek překladu half-past nine

Počet nalezených překladů: >100 (0.0016 s)

half-past nine

půl desáté

past

předcházející adj:
mimo
minulost n:
po
minulý
kolem
uplynulý
minulá doba
právě uplynulý
dřívější adj:
bývalý adj:
okolo

half

půl
polovička n:
polovice n:
půlka n:
polovina
poloviční

half-hearted

nesmělý adj:
váhavý adj:
polovičatý adj:
bez nadšení

sixty-nine

orální sex n:
šedesát devět
vzájemně provozovat orální sex v:

the whole nine yards

úplné [fráz.]
celé [fráz.]

nine

devět
devítka n:

half-bred

míšenec n:
kříženec n:

half-and-half

druh piva n:
mléko se smetanou

go past

projít kolem
uplynout v:

better half

manželka n:
manžel

zoom past

prolétnout, prosvištět (nad něčím nebo kolem něčeho) adv:

twenty-nine

dvacet devět

thirty-nine

třicet devět

the past

minulost

seventy-nine

sedmdesát devět

scrum-half

úloha hráče v ragby

quarter past twelve

čtvrt na jednu

quarter past one

čtvrt na dvě

quarter past eleven

čtvrt na dvanáct

quarter past eight

čtvrt na devět

put past

nechat v:

past time

minulý čas

past tense

minulý čas

one-half

polovina n:

number nine

devítka

ninety-nine

devadesát devět

nine times out of ten

devětkrát z deseti

nine sets

devatery

nine pairs of

devatery

nine lives

devět životů

nine hundredth

devítistý

nine hundred

devět set

march past

defilovat v:

hit (past)

bil

half-past two

půl třetí

half-past three

půl čtvrté

half-past ten

půl jedenácté

half-past six

půl sedmé

half-past seven

půl osmé

half-past one

půl druhé

half-past four

půl páté

half-past five

půl šesté

half-past eight

půl deváté

half-heartedness

váhavost n:

half-duplex

poloduplexní adj:

half-dollar

půldolar n:

half-crown

druh staré anglické mince

half-cocked

zbrklý adj:

half-breed

kříženec n:

half-baked

nedopečený adj:

half-back

záložník n:

half-assed

uhozený adj:

half year

pololetí

half track

polopásové vozidlo

half time

poločas n:

half step

půltón n:

half sister

nevlastní sestra n:

half past

půl sedmé

half dollar

půldolar n:

half crown

druh staré anglické mince

half brother

nevlastní bratr

half board

polopenze n:

half and half

napůl

half adder

poloviční sčítačka n: [el.]

half a litre

půllitr

forty-nine

čtyřicet devět

fly-past

letecká přehlídka n:

first half

pololetí

cat-o'-nine-tails

devítiocasá kočka

beat (past)

bil

be past

být za n:

a stitch in time saves nine

preventivní oprava n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena