Online slovník a překladač

Výsledek překladu half-past one

Počet nalezených překladů: >100 (0.00242 s)

half-past one

půl druhé

past

minulost n:
dřívější adj:
právě uplynulý
minulá doba
bývalý adj:
mimo
po
okolo
předcházející adj:
minulý
uplynulý
kolem

half

polovina
půl
poloviční
polovice n:
půlka n:
polovička n:

half-hearted

bez nadšení
nesmělý adj:
polovičatý adj:
váhavý adj:

one by one

jeden po druhém
jeden za druhým
po jednom

half-witted

přihlouplý adj:
slabomyslný adj:

half-wit

idiot n:
hlupák n:

half-life

poločas n:
poločas rozpadu

half-heartedness

polovičatost n:
váhavost n:

half-and-half

druh piva n:
mléko se smetanou

go past

uplynout v:
projít kolem

better half

manželka n:
manžel

zoom past

prolétnout, prosvištět (nad něčím nebo kolem něčeho) adv:

the past

minulost

scrum-half

úloha hráče v ragby

quarter past twelve

čtvrt na jednu

quarter past one

čtvrt na dvě

quarter past eleven

čtvrt na dvanáct

quarter past eight

čtvrt na devět

put past

nechat v:

past time

minulý čas

past tense

minulý čas

one-to-one

vzájemný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-half

polovina n:

one on one

jeden na jednoho

march past

defilovat v:

hit (past)

bil

half-yearly

pololetně adv:

half-truth

polopravda n:

half-track

polopásové vozidlo

half-tone

půltón n:

half-time

poločas n:

half-term

semestrální volno

half-step

půltón n:

half-staff

na půl žerdi

half-sister

nevlastní sestra n:

half-plane

polorovina

half-pipe

U-rampa n:

half-pint

malé pivo

half-past two

půl třetí

half-past three

půl čtvrté

half-past ten

půl jedenácté

half-past six

půl sedmé

half-past seven

půl osmé

half-past nine

půl desáté

half-past four

půl páté

half-past five

půl šesté

half-past eight

půl deváté

half-moon

půlměsíc

half-line

polopřímka n: [mat.]

half-length

poloportrét

half-inch

půlpalce n:

half-hourly

každou půlhodinu

half-hour

hodina

half-heartedly

nesměle adv:

half-duplex

poloduplexní adj:

half year

pololetí

half time

poločas n:

half step

půltón n:

half sister

nevlastní sestra n:

half past

půl sedmé

half dollar

půldolar n:

half crown

druh staré anglické mince

half brother

nevlastní bratr

half board

polopenze n:

half and half

napůl

half adder

poloviční sčítačka n: [el.]

half a litre

půllitr

fly-past

letecká přehlídka n:

beat (past)

bil

be past

být za n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena