Online slovník a překladač

Výsledek překladu half-past seven

Počet nalezených překladů: >100 (0.00223 s)

half-past seven

půl osmé

past

mimo
po
minulost n:
okolo
minulý
předcházející adj:
bývalý adj:
právě uplynulý
minulá doba
uplynulý
dřívější adj:
kolem

half

půlka n:
polovina
půl
polovice n:
poloviční
polovička n:

seven

sedmička n:
sedm

half-witted

přihlouplý adj:
slabomyslný adj:

half-wit

hlupák n:
idiot n:

half-breed

kříženec n:
míšenecký adj:

half-bred

míšenec n:
kříženec n:

half-and-half

mléko se smetanou
druh piva n:

go past

projít kolem
uplynout v:

better half

manželka n:
manžel

zoom past

prolétnout, prosvištět (nad něčím nebo kolem něčeho) adv:

twenty-seven

dvacet sedm

thirty-seven

třicet sedm

the past

minulost

sixty-seven

šedesát sedm

seven sets of

sedmery

seven pairs of

sedmery

seven hundredth

sedmistý

seven hundred

sedm set

scrum-half

úloha hráče v ragby

quarter past twelve

čtvrt na jednu

quarter past one

čtvrt na dvě

quarter past eleven

čtvrt na dvanáct

quarter past eight

čtvrt na devět

put past

nechat v:

past time

minulý čas

past tense

minulý čas

one-half

polovina n:

number seven

sedmička

march past

defilovat v:

hit (past)

bil

half-yearly

pololetně adv:

half-truth

polopravda n:

half-track

polopásové vozidlo

half-tone

půltón n:

half-time

poločas n:

half-term

semestrální volno

half-step

půltón n:

half-staff

na půl žerdi

half-sister

nevlastní sestra n:

half-past two

půl třetí

half-past three

půl čtvrté

half-past ten

půl jedenácté

half-past six

půl sedmé

half-past one

půl druhé

half-past nine

půl desáté

half-past four

půl páté

half-past five

půl šesté

half-past eight

půl deváté

half-crown

druh staré anglické mince

half-cocked

zbrklý adj:

half-brother

nevlastní bratr

half-baked

nedopečený adj:

half-back

záložník n:

half-assed

uhozený adj:

half year

pololetí

half track

polopásové vozidlo

half time

poločas n:

half sister

nevlastní sestra n:

half past

půl sedmé

half dollar

půldolar n:

half crown

druh staré anglické mince

half brother

nevlastní bratr

half board

polopenze n:

half and half

napůl

half adder

poloviční sčítačka n: [el.]

half a litre

půllitr

forty-seven

čtyřicet sedm

fly-past

letecká přehlídka n:

first half

pololetí

fifty-seven

padesát sedm

eighty-seven

osmdesát sedm

beat (past)

bil

be past

být za n:

Group of Seven /G7/

Skupina "sedmi" [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena