Online slovník a překladač

Výsledek překladu half-past six

Počet nalezených překladů: >100 (0.00219 s)

half-past six

půl sedmé

past

bývalý adj:
mimo
minulá doba
právě uplynulý
dřívější adj:
předcházející adj:
kolem
po
minulost n:
okolo
minulý
uplynulý

half

polovička n:
poloviční
půlka n:
polovice n:
polovina
půl

six

šestiválec n:
šest n:
šestka n:
zadek n: [let.] [slang.]

six-pack

vypracované břišní svaly n: [žert.]
balení šesti kusů

half-breed

kříženec n:
míšenecký adj:

half-bred

míšenec n:
kříženec n:

half-and-half

mléko se smetanou
druh piva n:

go past

projít kolem
uplynout v:

better half

manželka n:
manžel

zoom past

prolétnout, prosvištět (nad něčím nebo kolem něčeho) adv:

twenty-six

dvacet šest

thirty-six

třicet šest

the past

minulost

sixty-six

šedesát šest

six-shooter

šestiranný revolver

six sets of

šestery

six pairs of

šestery

six hundredth

šestistý

six hundred

šest set

seventy-six

sedmdesát šest

scrum-half

úloha hráče v ragby

quarter past twelve

čtvrt na jednu

quarter past one

čtvrt na dvě

quarter past eleven

čtvrt na dvanáct

quarter past eight

čtvrt na devět

put past

nechat v:

past time

minulý čas

past tense

minulý čas

one-half

polovina n:

number six

šestka

march past

defilovat v:

hit (past)

bil

half-time

poločas n:

half-term

semestrální volno

half-staff

na půl žerdi

half-past two

půl třetí

half-past three

půl čtvrté

half-past ten

půl jedenácté

half-past seven

půl osmé

half-past one

půl druhé

half-past nine

půl desáté

half-past four

půl páté

half-past five

půl šesté

half-past eight

půl deváté

half-hearted

polovičatý adj:

half-duplex

poloduplexní adj:

half-dollar

půldolar n:

half-crown

druh staré anglické mince

half-cocked

zbrklý adj:

half-brother

nevlastní bratr

half-baked

nedopečený adj:

half-back

záložník n:

half-assed

uhozený adj:

half year

pololetí

half track

polopásové vozidlo

half time

poločas n:

half step

půltón n:

half sister

nevlastní sestra n:

half past

půl sedmé

half dollar

půldolar n:

half crown

druh staré anglické mince

half brother

nevlastní bratr

half board

polopenze n:

half and half

napůl

half adder

poloviční sčítačka n: [el.]

half a litre

půllitr

give it the deep six

vykašlat se na to

forty-six

čtyřicet šest

fly-past

letecká přehlídka n:

first half

pololetí

fifty-six

padesát šest

deep six

potopit [amer.]

beat (past)

bil

be past

být za n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena