Online slovník a překladač

Výsledek překladu half-past ten

Počet nalezených překladů: >100 (0.00224 s)

half-past ten

půl jedenácté

past

bývalý adj:
minulá doba
právě uplynulý
dřívější adj:
předcházející adj:
kolem
mimo
po
minulost n:
okolo
minulý
uplynulý

half

polovina
půl
polovička n:
polovice n:
půlka n:
poloviční

half-hearted

váhavý adj:
polovičatý adj:
nesmělý adj:
bez nadšení

ten

deset
desetidolarovka n:
desítka n:

half-heartedness

váhavost n:
polovičatost n:

half-breed

kříženec n:
míšenecký adj:

half-bred

míšenec n:
kříženec n:

half-and-half

mléko se smetanou
druh piva n:

go past

projít kolem
uplynout v:

better half

manželka n:
manžel

10-4 = ten-four

dobře
v pořádku

zoom past

prolétnout, prosvištět (nad něčím nebo kolem něčeho) adv:

the past

minulost

ten-gallon hat

kovbojský klobouk

ten-degree beer

desítka

ten-crown coin

desetikoruna

ten times

desetkrát

ten sets of

desatery

ten pairs of

desatery

scrum-half

úloha hráče v ragby

quarter past twelve

čtvrt na jednu

quarter past one

čtvrt na dvě

quarter past eleven

čtvrt na dvanáct

quarter past eight

čtvrt na devět

put past

nechat v:

past time

minulý čas

past tense

minulý čas

one-half

polovina n:

number ten

desítka

nine times out of ten

devětkrát z deseti

march past

defilovat v:

hit (past)

bil

half-yearly

pololetně adv:

half-witted

přihlouplý adj:

half-past two

půl třetí

half-past three

půl čtvrté

half-past six

půl sedmé

half-past seven

půl osmé

half-past one

půl druhé

half-past nine

půl desáté

half-past four

půl páté

half-past five

půl šesté

half-past eight

půl deváté

half-moon

půlměsíc

half-line

polopřímka n: [mat.]

half-hour

hodina

half-heartedly

nesměle adv:

half-duplex

poloduplexní adj:

half-crown

druh staré anglické mince

half-cocked

zbrklý adj:

half-brother

nevlastní bratr

half-baked

nedopečený adj:

half-back

záložník n:

half-assed

uhozený adj:

half year

pololetí

half track

polopásové vozidlo

half time

poločas n:

half step

půltón n:

half sister

nevlastní sestra n:

half past

půl sedmé

half dollar

půldolar n:

half crown

druh staré anglické mince

half brother

nevlastní bratr

half board

polopenze n:

half and half

napůl

half adder

poloviční sčítačka n: [el.]

half a litre

půllitr

fly-past

letecká přehlídka n:

first half

pololetí

beat (past)

bil

be past

být za n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena