Online slovník a překladač

Výsledek překladu half-past three

Počet nalezených překladů: >100 (0.0022 s)

half-past three

půl čtvrté

past

okolo
minulý
kolem
uplynulý
minulost n:
předcházející adj:
dřívější adj:
po
právě uplynulý
minulá doba
bývalý adj:
mimo

half

poloviční
polovina
půlka n:
polovice n:
polovička n:
půl

three

trojka n:
třem (dat)
třemi (ins)
tři
třech (loc)

three-point

týkající se tří bodů
trojbodový adj:

half-breed

kříženec n:
míšenecký adj:

half-bred

míšenec n:
kříženec n:

half-and-half

druh piva n:
mléko se smetanou

go past

projít kolem
uplynout v:

zoom past

prolétnout, prosvištět (nad něčím nebo kolem něčeho) adv:

twenty-three

dvacet tři

three-way

třísměrný adj:

three-roomed

třípokojový

three-quarters

tři čtvrtě

three-quarter

tři čtvrtiny

three-pronged

třízubý

three-ply

trojitý adj:

three-piece

třídílný adj:

three-phase

třífázový

three-line

třířádkový adj:

three-legged

trojnohý adj:

three-handed

tříruký adj:

three-dimensional

trojrozměrný adj:

three-cornered

třírohý adj:

three-colour

tříbarevný adj:

three-D

plastický adj:

three times

třikrát

three thousandth

třítisící

three sets of

troje

three pairs of

troje

three hundredth

třístý

three hundred

tři sta

thirty-three

třicet tři

the past

minulost

sixty-three

šedesát tři

seventy-three

sedmdesát tři

scrum-half

úloha hráče v ragby

quarter past twelve

čtvrt na jednu

quarter past one

čtvrt na dvě

quarter past eleven

čtvrt na dvanáct

quarter past eight

čtvrt na devět

put past

nechat v:

past time

minulý čas

past tense

minulý čas

of the three

tří

number three

trojka

ninety-three

devadesát tři

march past

defilovat v:

hit (past)

bil

half-past two

půl třetí

half-past ten

půl jedenácté

half-past six

půl sedmé

half-past seven

půl osmé

half-past one

půl druhé

half-past nine

půl desáté

half-past four

půl páté

half-past five

půl šesté

half-past eight

půl deváté

half-dollar

půldolar n:

half-crown

druh staré anglické mince

half-cocked

zbrklý adj:

half-brother

nevlastní bratr

half-baked

nedopečený adj:

half-back

záložník n:

half-assed

uhozený adj:

half year

pololetí

half past

půl sedmé

half and half

napůl

forty-three

čtyřicet tři

fly-past

letecká přehlídka n:

fifty-three

padesát tři

better half

manželka n:

beat (past)

bil

be past

být za n:

a three-bagger

šeredná osoba n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena