Online slovník a překladač

Výsledek překladu half-past two

Počet nalezených překladů: >100 (0.00227 s)

half-past two

půl třetí

past

uplynulý
kolem
minulý
dřívější adj:
předcházející adj:
mimo
právě uplynulý
minulá doba
bývalý adj:
okolo
po
minulost n:

half

půlka n:
polovice n:
poloviční
půl
polovina
polovička n:

two

dvě (f/n)
dva
dvojka n:
dvěma (ins)
dvou (gen/loc)

two-faced

pokrytecký adj:
dvojznačný adj:
falešný adj:
mající dvě tváře

two-sided

dvojstranný adj:
oboustranný adj:

two-ply

dvojitý adj:
dvouvrstvý adj:

half-and-half

mléko se smetanou
druh piva n:

go past

uplynout v:
projít kolem

zoom past

prolétnout, prosvištět (nad něčím nebo kolem něčeho) adv:

two-wheeler

vozidlo se dvěma koly, dvoukolové vozidlo; zejména bicykl n:

two-way

obousměrný adj:

two-tone

dvoubarevný adj:

two-time

dvakrát

two-stroke

dvoutaktní adj:

two-step

druh tance

two-stage digestion

dvojstupňové vyhnívání (kanalizace) [eko.]

two-seater

dvousedadlový adj:

two-piece

dvoudílný adj:

two-part tariff.

dvousložkový tarif [eko.]

two-layer filter

dvouvrstvý filtr [eko.]

two-layer drainage

dvouetážová drenáž [eko.]

two-hundred crown note

dvoustovka

two-handed

obouruký adj:

two-edged

dvousečný adj:

two-dimensional

dvourozměrný adj:

two-degree-of-freedom

dva stupně volnosti

two-crown coin

dvoukoruna

two-bedded

dvoulůžkový

two thousandth

dvoutisící

two sets of

dvoje

two pairs of

dvoje

two hundredth

dvoustý

two hundred

dvě stě

two birds with one stone

dvě mouchy jednou rannou

twenty-two years

dvaadvacet let

twenty-two year old

dvaadvacetiletý

twenty-two

dvacet dva

thirty-two

třicet dva n:

the past

minulost

sixty-two

šedesát dva n:

seventy-two

sedmdesát dva n:

scrum-half

úloha hráče v ragby

quarter past twelve

čtvrt na jednu

quarter past one

čtvrt na dvě

quarter past eleven

čtvrt na dvanáct

quarter past eight

čtvrt na devět

put past

nechat v:

past time

minulý čas

past tense

minulý čas

number two

dvojka

ninety-two

devadesát dvě

march past

defilovat v:

hit (past)

bil

half-past three

půl čtvrté

half-past ten

půl jedenácté

half-past six

půl sedmé

half-past seven

půl osmé

half-past one

půl druhé

half-past nine

půl desáté

half-past four

půl páté

half-past five

půl šesté

half-past eight

půl deváté

half-moon

půlměsíc

half-breed

míšenecký adj:

half past

půl sedmé

half and half

napůl

half adder

poloviční sčítačka n: [el.]

forty-two

čtyřicet dva n:

fly-past

letecká přehlídka n:

fifty-two

padesát dva n:

beat (past)

bil

be past

být za n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena