Online slovník a překladač

Výsledek překladu half-plane

Počet nalezených překladů: >100 (0.00225 s)

half-plane

polorovina

half

polovina
půl
poloviční
půlka n:
polovice n:
polovička n:

plane

rovina n: [mat.]
plocha n:
letadlo n:
hoblík n:
hoblovat v:

half-hearted

váhavý adj:
bez nadšení
polovičatý adj:
nesmělý adj:

inclined plane

šikmá plocha n:
nakloněná rovina n:

half-witted

přihlouplý adj:
slabomyslný adj:

half-wit

hlupák n:
idiot n:

half-life

poločas rozpadu
poločas n:

half-heartedness

polovičatost n:
váhavost n:

half-breed

kříženec n:
míšenecký adj:

half-bred

kříženec n:
míšenec n:

half-and-half

druh piva n:
mléko se smetanou

better half

manželka n:
manžel

scrum-half

úloha hráče v ragby

right half-plane

pravá komplexní polorovina [mat.]

recon plane

průzkumné letadlo

rabbet plane

hoblík na zářezy n: [tech.]

plane-polarized

rovinně polarizovaný adj:

plane tree

platan n:

plane geometry

rovinná geometrie n: [mat.]

plane figure

rovinný obrazec n: [mat.]

plane angle

rovinný úhel n: [mat.]

picture plane

obrazová rovina

one-half

polovina n:

not half bad

docela dobrý

jet plane

tryskové letadlo

jack plane

hoblík, uběrák, beránek n:

half-yearly

pololetně adv:

half-truth

polopravda n:

half-track

polopásové vozidlo

half-tone

půltón n:

half-time

poločas n:

half-term

semestrální volno

half-step

půltón n:

half-staff

na půl žerdi

half-sister

nevlastní sestra n:

half-pipe

U-rampa n:

half-pint

malé pivo

half-past two

půl třetí

half-past three

půl čtvrté

half-past ten

půl jedenácté

half-past six

půl sedmé

half-past seven

půl osmé

half-past one

půl druhé

half-past nine

půl desáté

half-past four

půl páté

half-past five

půl šesté

half-past eight

půl deváté

half-moon

půlměsíc

half-line

polopřímka n: [mat.]

half-length

poloportrét

half-inch

půlpalce n:

half-hourly

každou půlhodinu

half-hour

hodina

half-heartedly

nesměle adv:

half-duplex

poloduplexní adj:

half-dollar

půldolar n:

half-crown

druh staré anglické mince

half-cocked

zbrklý adj:

half-brother

nevlastní bratr

half-baked

nedopečený adj:

half-back

záložník n:

half-assed

uhozený adj:

half year

pololetí

half track

polopásové vozidlo

half time

poločas n:

half step

půltón n:

half sister

nevlastní sestra n:

half past

půl sedmé

half dollar

půldolar n:

half crown

druh staré anglické mince

half brother

nevlastní bratr

half board

polopenze n:

half and half

napůl

half adder

poloviční sčítačka n: [el.]

half a litre

půllitr

first half

pololetí

coupling plane

vazební deska n: [el.]

ain't half-bad

docela dobré

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena