Online slovník a překladač

Výsledek překladu half-step

Počet nalezených překladů: >100 (0.00196 s)

half-step

půltón n:

half

půlka n:
polovice n:
polovina
půl
poloviční
polovička n:

step up

urychlit v:
vystupňovat v:
zvýšit v:

step over

překračovat překračuje
přestoupit
přestupovat

step in

vložit se v:
zakročit v:
vstoupit

half-hearted

váhavý adj:
polovičatý adj:
bez nadšení

step up to

přikročit v:
přistoupit

step out

vystoupit
vystupovat

step

stepovat v:
krok n:

half-witted

slabomyslný adj:
přihlouplý adj:

half-wit

idiot n:
hlupák n:

half-life

poločas rozpadu
poločas n:

half-heartedness

polovičatost n:
váhavost n:

half-breed

míšenecký adj:
kříženec n:

half-bred

míšenec n:
kříženec n:

half-and-half

druh piva n:
mléko se smetanou

better half

manželka n:
manžel

watch your step

dejte pozor

unit step function

jednotková funkce [tech.]

two-step

druh tance

twelve-step

dvanáctikrokový, dvanáctifázový adj:

step-up converter

DC spínaný měnič n: [tech.]

step-ladder

štafle

step-by-step

krok za krokem

step-

nevlastní

step response

přechodová charakteristika

step on

šlápnout v:

step down

odstoupit v:

step by step

postupně

step aside

odstoupit v:

scrum-half

úloha hráče v ragby

one-step

druh tance

one-half

polovina n:

in step

ve fázi

half-yearly

pololetně adv:

half-truth

polopravda n:

half-track

polopásové vozidlo

half-tone

půltón n:

half-term

semestrální volno

half-staff

na půl žerdi

half-sister

nevlastní sestra n:

half-plane

polorovina

half-pipe

U-rampa n:

half-pint

malé pivo

half-moon

půlměsíc

half-line

polopřímka n: [mat.]

half-length

poloportrét

half-inch

půlpalce n:

half-hourly

každou půlhodinu

half-hour

hodina

half-heartedly

nesměle adv:

half-duplex

poloduplexní adj:

half-dollar

půldolar n:

half-crown

druh staré anglické mince

half-cocked

zbrklý adj:

half-brother

nevlastní bratr

half-baked

nedopečený adj:

half-back

záložník n:

half-assed

uhozený adj:

half year

pololetí

half track

polopásové vozidlo

half time

poločas n:

half step

půltón n:

half sister

nevlastní sestra n:

half past

půl sedmé

half dollar

půldolar n:

half crown

druh staré anglické mince

half brother

nevlastní bratr

half board

polopenze n:

half and half

napůl

half adder

poloviční sčítačka n: [el.]

half a litre

půllitr

goose-step

pochodovat bez ohýbání kolen

goose step

parádní krok n:

first half

pololetí

Step out

jít na rande

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena