Online slovník a překladač

Výsledek překladu hall of residence

Počet nalezených překladů: >100 (0.0015 s)

hall of residence

kolej

residence

sídlo
obydlí
rezidence n:
bydliště n:
residence
pobyt

of

na n:
z
od n:
vyjádření druhého pádu
ze

sort of

trochu
jaksi
tak nějak
více méně

hall

hala
předsíň
sál
síň

out of

mimo adv:
vedoucí z
z conj:

come of

dopadnout
konat
upadnout

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

study hall

čítárna n:
studovna n:

of your

vaší
vašeho

of such

takových
takové adj:

of shares

akciový adj:
akcií

of course

pochopitelně
samozřejmě

dispose of

zbavit se
naložit s

concert hall

síň
koncertní síň

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

town-hall

radnice n:

town hall

radnice n:

theoretical residence time

teoretická doba zdržení (hydrosystém) [eko.]

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

residence time

doba zdržení (hydrosystém) [eko.]

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

place of residence

bydliště

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

music hall

kabaret n:

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

mess hall

jídelna n:

large hall

síň

great hall

aula v:

front hall

předsíň

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

dining-hall

jídelna n:

courtesy of

... jsou od

concert-hall

koncertní síň

composed of

složený z

city hall

radnice [amer.]

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

assembly hall

aula v:

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

arrival hall

příjezdová hala

approve of

uznávat koho [id.]

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

Hall of Fame

Dvorana slávy

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena