Online slovník a překladač

Výsledek překladu hammer and tongs

Počet nalezených překladů: >100 (0.00224 s)

hammer and tongs

vší silou

hammer

bušit v:
buchar n:
zatloukat v:
tlouci
beran n:
kladívko n:
zabouchat v:
kladivo

nickel-and-dime

šestákový
držgrešle [hov.]
za pár facek [hov.]

give-and-take

vzájemné ústupky
kompromis n:
kompromisní adj:

give and take

kompromisy
vzájemné ústupky
kompromis n:

ups and downs

zvlněný terén
zdary a nezdary

supply and demand

nabídka a poptávka n:
poptávka a nabídka n:

skull and crossbones

zkřížené hnáty
umrlčí lebka n:

rise and shine

vyspat se dorůžova [idiom.]
vyspat se do růžova [idiom.]

rank and file

řadoví členové organizace n:
řadové vojsko n:

open and shut

jednoznačný adj:
vyložený adj:

now and again

časem
chvílemi

hit-and-miss

náhodný adj:
nepřesný adj:

hammer in

vtloukat do hlavy
prorazit v:

fore and aft

po celé lodi
vpředu i vzadu

and stuff

a tak dále
a další věci

and

a conj:
i conj:

yin and yang

jin a jang n:

wheel and deal

čachrovat v:

wear and tear

opotřebení n:

ways and means

možnosti a způsoby

water hammer

vodní ráz n:

trial-and-error

metoda pokus omyl

track-and-field

atletický adj:

track and field

atletický adj:

touch-and-go

riskantní adj:

tongs

kleště

time and again

čas od času

this and that

leccos

surf and turf

pokrm n:

spick-and-span

jako ze škatulky

sledge hammer

perlík n:

rough-and-tumble

neuspořádaný adj:

rough-and-ready

nevypracovaný adj:

rough and ready

nevypracovaný adj:

rock hammer

geologické kladívko n:

rest and digest

odpočinek a trávení n: [med.]

open-and-shut

jednoznačný adj:

one and only

jediný

now and then

chvílemi

nip and tuck

nerozhodný

mortar and pestle

třecí miska s tloučkem n:

mom-and-pop

rodinný adj:

life-and-death

vitálně důležitý

ladies and gentlemen

dámy a pánové

kiss-and-tell

sdělovat intimnosti

ins and outs

spletité detaily

hit-and-run

rychlý zásah

high and migty

nadutý

high and mighty

nadutý adj:

here and there

místy

head and shoulders

hlava a ramena

hammer out

prodiskutovat v:

hammer at

bouchat v:

hammer and sickle

kladivo a srp

hale and hearty

zdravý jako buk

go and see

jít navštívit

fun and games

vzrušení n:

free-and-easy

bezstarostný adj:

free-and-easiness

nevázanost

fox and hounds

hra na honěnou

first and foremost

na prvém místě

ever and again

čas od času

both... and

i... i

b and w

black and white [zkr.]

and/or

a/nebo

and how

hodně

and also

i conj:

Trinidad and Tobago

Trinidad a Tobago n: [jmén.]

Serbia and Montenegro

Srbsko a Černá Hora n: [jmén.]

R and R

rock and roll [zkr.]

R and D

výzkum a vývoj [zkr.]

Kit and Kaboodle

do poslední kapky [slang.]

Jekyll and Hyde

schizofrenik s jednou dobrou a jednou špatnou osobností n:

B and B

ubytovna se snídaní (Bed and breakfast) [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena