Online slovník a překladač

Výsledek překladu hand to hand

Počet nalezených překladů: >100 (0.00133 s)

hand to hand

muž proti muži

hand

ručka
dlaň
rukopis
ruční adj:
ručička
ruka
podávat
podat
odevzdat

at hand

k dispozici adv:
po ruce adv:
blízko adv:
při ruce adv:

whip hand

mít v rukou v:
převaha n:
výhoda n:

to

do
k (dat)
ke (dat)

hand-picked

ručně trhaný
ručně sklízený
ručně sbíraný

hand out

dávat v:
rozdávat v:
rozdělit v:

hand in

odevzdávat
doručit v:
odevzdat

free hand

svoboda jednání n:
volnost jednání n:
volná ruka n:

cool hand

pevná ruka
kliďas [hovor.]
frajer [hovor.]

to take measures to do st

přijmout opatření
podniknout kroky k čemu

second hand

sekundová ručička n:
z druhé ruky

hand-to-hand

přímý adj:
bezprostřední adj:

hand-operated

manuálně ovládaný
ručně ovládaný

hand over

odevzdat
odevzdávat

hand down

odkázat
předat v:

first hand

přímo
z první ruky

cash in hand

stav pokladny
pokladní hotovost n:

a firm hand

osoba usměrňující mravy
pevná ruka n:

to make out a cheque to sb

vystavit komu šek

to be subject to st

podléhat čemu

shake -´s hand

stisknout komu ruku

second-hand

použitý

right-hand side

pravá strana

right-hand

pravý

raise your hand against

vztáhnout na někoho ruku [idiom]

out of hand

přímo z ruky

on the other hand

zato

on the one hand...

jednak... jednak...

on one hand

na jedné straně adv: [přen.]

on hand

na ruce adj:

off-hand

nedbalý

off hand

bez přípravy [fráz.]

minute-hand

minutová ručička

minute hand

minutová ručička n:

live from hand to mouth

žít z ruky do huby, vycházet jen tak tak [fráz.]

left-hand side

levá strana

left-hand

levotočivý adj:

left hand

levotočivý adj:

hour hand

hodinová ručička n:

hand-towel

ručník n:

hand-to-mouth

z ruky do úst

hand-me-down

obnošený adj:

hand-held

ruční adj:

hand-bound

ručně vázaný adj:

hand-blocked silks

ručně tkané hedvábí

hand-barrow

kolečko n:

hand luggage

příruční zavazadlo n:

hand job

masturbace n: [slang.]

hand in hand

ruku v ruce

hand grenade

ruční granát [voj.]

hand gallop

lehký cval n:

hand drill

ruční vrtačka

give me a hand

pomoz mi

four-in-hand

čtyřspřeží

first-hand

první

drift off to sleep listening to a lecture

usnout na přednášce v: [id.]

bite the hand that feeds you

zle se odvděčit za pomoc

at first hand

z první ruky

ask hand

žádat o ruku [fráz.]

an old hand at

zkušený pracovník

an old hand

zkušený člověk

actuated by hand

ručně ovládaný adj:

a hot hand

šťastná ruka při hrách

a helping hand

pomocná ruka n:

a free hand

výběr podle libosti

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena