Online slovník a překladač

Výsledek překladu hang in

Počet nalezených překladů: >100 (0.00243 s)

hang in

nepolevit v:
vydržet v:
nevzdat to

hang

oběsit v:
hang/hung/hung v: [neprav.]
viset
zavěsit v:
věšet v:
váznout v:
pověsit v:

hang out

flákat se v: [hovor.]
vyvěsit v:
toulat se v:
potulovat se v:
zavěsit
povalovat se v: [hovor.]

hang around

flákat se v:
poflakovat se v:
potloukat se v:
potulovat se v:
okounět v:

in question

příslušný adj:
předmětný adj:
zmíněný
dotyčný adj:

in

v (loc)
uvnitř
ve (loc)
dovnitř n:

hang about

poflakovat se
postávat v:
potulovat se
potloukat se

in-road

nájezd
zasahování
vpád

in-house

podomácku
vnitropodnikový
domácí

hang together

držet pohromadě
nerozsypat se
souviset v:

hang on

držet se v: [hovor.]
nepřestávat v: [hovor.]
počkat v: [hovor.]

hang back

držet se stranou
zůstávat pozadu
váhat v:

in-group

zájmová skupina
zasvěcenci

in writing

písemně
písemnou cestou

in use

používaný
v užívání

in tune

naladěný adj:
v souzvuku

in time

včas
časem

in short

zkrátka
slovem

hang-up

zavěsit v:
zavěšení n:

hang glider

závěsný kluzák
rogalo

in-process

rozpracovaný adj:

in-patient

hospitalizovaný pacient

in-law

příbuzní ze strany partnera n:

in-joke

vtip pro zasvěcené

in-flight

prováděný za letu

in-depth

hloubkový adj:

in-car

umístěný ve voze

in-between

mezi adv:

in words

slovy

in vivo

zaživa n:

in vitro

in vitro

in vain

nadarmo

in turn

pro změnu

in touch

ve spojení n:

in toto

vcelku

in total

dohromady

in step

ve fázi

in situ

na místě adv:

in singles

jednotlivé adj:

in silence

mlčky

in sight

v dohledu

in power

u moci

in point

typický

in place

na místě

in person

osobně

in particular

zejména adv:

in part

jednak

in brief

ve stručnosti

hang-glider

rogalo

hang-glide

létat rogalem

hang up

zavěsit v:

hang on tight

sotva se držet na nohou v:

hang gliding

závěsné létání n:

hang by a thread

mít na kahánku

get the hang of

pochopit v:

C-in-C

vrchní velitel [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena