Online slovník a překladač

Výsledek překladu hang on tight

Počet nalezených překladů: >100 (0.00209 s)

hang on tight

sotva se držet na nohou v:

hang

pověsit v:
váznout v:
hang/hung/hung v: [neprav.]
viset
zavěsit v:
věšet v:
oběsit v:

on

při
na programu
ve
v
u
na

hang out

toulat se v:
potulovat se v:
zavěsit
povalovat se v: [hovor.]
flákat se v: [hovor.]
vyvěsit v:

hang around

okounět v:
potloukat se v:
poflakovat se v:
flákat se v:
potulovat se v:

hang about

postávat v:
poflakovat se
potloukat se
potulovat se

tight

přiléhavý adj:
těsný adj:
pevný adj:

hang together

držet pohromadě
nerozsypat se
souviset v:

hang on

držet se v: [hovor.]
počkat v: [hovor.]
nepřestávat v: [hovor.]

hang in

vydržet v:
nepolevit v:
nevzdat to

hang back

zůstávat pozadu
váhat v:
držet se stranou

tight-knit

pevně spojený
sepjatý

tight-fisted

skoupý adj:
lakomý adj:

on purpose

záměrně
schválně

on fire

v ohni
hořící adj:

on duty

na stráži adj:
ve službě

on call

bez výpovědi
okamžitě

on approval

se souhlasem
na zkoušku

knock on

faul v rugby
řetězový adj:

hit on

narazit na n:
balit (někoho) v: [slang.]

hang-up

zavěsit v:
zavěšení n:

hang glider

závěsný kluzák
rogalo

gas-tight

plynotěsný adj:
neprodyšný adj:

air-tight

neprodyšný adj:
vzduchotěsný adj:

tight-money policy

politika těžko dostupných peněz

tight-lipped

tajnůstkářský adj:

tight money

těžko dostupné peníze

sit tight

sedět jako pěna n:

on schedule

v termínu

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on land

na zemi adv:

on it

na tom adv:

on hand

na ruce adj:

on foot

pěšky

on edge

na okraji [též přen.]

on earth

na Zemi adv:

on drugs

na lécích

on demand

na požádání

on deck

na palubu

on business

za účelem

on board

na palubě

on air

při vysílání adv:

on Monday

v pondělí

lay on

nanášet v:

knock-on

řetězový adj:

hang-glider

rogalo

hang-glide

létat rogalem

hang up

zavěsit v:

hang gliding

závěsné létání n:

hang by a thread

mít na kahánku

get the hang of

pochopit v:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena