Online slovník a překladač

Výsledek překladu harbour of refuge

Počet nalezených překladů: >100 (0.00297 s)

harbour of refuge

nouzový přístav n:

refuge

úkryt
útočiště
útulek
hledat
uchýlit se
spása
poskytnout útočiště
ostrůvek
hledat útočiště
odstavný

of

od n:
na n:
ze
z
vyjádření druhého pádu

harbour

kotvit v přístavu v:
útočiště n:
přístřeší n:
přechovávat v:
přístav n:

unheart-of

neznámý adj:
bezpříkladný adj:
neslýchaný adj:

think of

pomyslet na (acc)
pomyslit si
pomyslet si

sort of

trochu
jaksi
tak nějak

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

come of

upadnout
konat
dopadnout

because of

kvůli (dat)
následkem
vzhledem k

unthought-of

nevzpomenutý adj:
netušený adj:

unheard-of

neznámý adj:
neslýchaný adj:

rid of

zbavit v:
zbavit se v:

of course

pochopitelně
samozřejmě

lots of

hodně,spousta
hodně

kind of

druh n:
trochu

hear of

slyšet o
doslechnout se o

diminutive of

dívka
dívenka

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

what of

co s

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

undreamt-of

netušený adj:

undreamed-of

netušený adj:

tired of

unavený adj:

talk of

hovořit o

somebody of

kohosi

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

of works

děl

of these

těchto

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

harbour-authorities

přístavní správa

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

a touch of

příznaky nějaké nemoci

a number of

řada

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena