Online slovník a překladač

Výsledek překladu hard labor

Počet nalezených překladů: >100 (0.00211 s)

hard labor

nucená práce

hard

zatvrzelý adj:
nesnadný adj:
krutý adj:
hrubý adj:
bezcitný adj:
natvrdo
pilně
krutě
vytrvalý adj:
tvrdě adv:
obtížný
těžký
pevný adj:
tvrdý
vážný
tuhý
strnulý adj:
pronikavý adj:
ztuha
ztěžka
vší silou
usilovně
těžce
těsně
silně
prudce
pevně
silný adj:
perný adj:
namáhavý adj:
krušný adj:
drsný adj:
intenzivně
namáhavě

hard cash

hotové peníze
kovové peníze
za hotové
hotovost n:
pokladní hotovost n:

labor force

dělnictvo
pracující
pracovní síla

hard-hitting

útočný
agresivní
energický

hard-boiled

uvařený natvrdo
hrubý adj:
natvrdo vařený

try hard

vynasnažit se v:
snažit se v:

labor union

odborová organizace n:
odbory n: [am.]

labor

námaha
práce n:

hard-working

pracovitý adj:
těžce pracující adj:

hard-pressed

zle postižený
přepracovaný adj:

hard-nosed

neústupný adj:
paličatý adj:

hard-heartedness

krutost n:
bezcitnost n:

hard-hearted

tvrdého srdce
krutý adj:

hard-bitten

drsný adj:
hrubý adj:

hard core

tvrdé jádro
zdravé jádro

die-hard

tvrdohlavý adj:
zpátečník n:

die hard

vytrácet se
bojovat se smrtí

work hard

pilně pracovat v:

slave labor

otrocká práce n:

manual labor

fyzická práce

labor pains

porodní bolesti n:

labor cost

mzdové náklady

labor contract

pracovní smlouva

intellectually hard

duševně náročné

hard-wired

pevně zapojený

hard-wearing

trvanlivý adj:

hard-on

erekce n: [slang]

hard-liner

zastánce tvrdé linie

hard-line

nekompromisní adj:

hard-hit

těžce postižený

hard-headed

tvrdohlavý adj:

hard-earned

těžce vydělaný

hard-core

zdravé jádro

hard goods

průmyslové zboží

hard feelings

nepřátelský vztah n: pl

hard drugs

tvrdé drogy

hard drive

pevný disk [it.]

hard disk

pevný disk [it.]

hard currency

tvrdá měna n:

hard coal

černé uhlí

a hard time

nepříjemný čas

a hard day

náročný den

International Labor Organization

Mezinárodní organizace práce

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena