Online slovník a překladač

Výsledek překladu hard sell

Počet nalezených překladů: >100 (0.00209 s)

hard sell

umění prodat

hard

natvrdo
pilně
krutě
vážný
tvrdě adv:
obtížný
těžký
pevný adj:
tvrdý
tuhý
zatvrzelý adj:
bezcitný adj:
hrubý adj:
prudce
silně
těsně
těžce
usilovně
vší silou
ztěžka
ztuha
nesnadný adj:
pevně
namáhavě
intenzivně
krutý adj:
strnulý adj:
vytrvalý adj:
pronikavý adj:
silný adj:
perný adj:
namáhavý adj:
krušný adj:
drsný adj:

sell

obchodovat v:
sell/sold/sold v: [neprav.]
prodávání n:
prodávat
zaprodat v:
prodej
prodat

sell off

rozprodávat v:
odprodat v:
vyprodat v:
rozprodat v:

sell-out

zrada n:
vyprodání zásob
vyprodané přestavení n:

sell out

vyprodat
rozprodat v:
zaprodat se v:

hard-hitting

útočný
agresivní
energický

try hard

vynasnažit se v:
snažit se v:

soft sell

měkký prodej [eko.]
mírná reklama n:

sell up

vyprodat v:
rozprodat v:

hard-working

pracovitý adj:
těžce pracující adj:

hard-pressed

přepracovaný adj:
zle postižený

hard-nosed

neústupný adj:
paličatý adj:

hard-heartedness

bezcitnost n:
krutost n:

hard-hearted

krutý adj:
tvrdého srdce

hard core

zdravé jádro
tvrdé jádro

hard cash

hotové peníze
pokladní hotovost n:

die hard

vytrácet se
bojovat se smrtí

work hard

pilně pracovat v:

sell-off

odprodej

intellectually hard

duševně náročné

hard-wired

pevně zapojený

hard-wearing

trvanlivý adj:

hard-on

erekce n: [slang]

hard-liner

zastánce tvrdé linie

hard-line

nekompromisní adj:

hard-hit

těžce postižený

hard-headed

tvrdohlavý adj:

hard-earned

těžce vydělaný

hard-core

zdravé jádro

hard-boiled

uvařený natvrdo

hard goods

průmyslové zboží

hard feelings

nepřátelský vztah n: pl

hard drugs

tvrdé drogy

hard drive

pevný disk [it.]

hard disk

pevný disk [it.]

hard currency

tvrdá měna n:

hard coal

černé uhlí

die-hard

tvrdohlavý adj:

a hard time

nepříjemný čas

a hard day

náročný den

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena