Online slovník a překladač

Výsledek překladu hard surface

Počet nalezených překladů: >100 (0.00209 s)

hard surface

zpevněná plocha

hard

tvrdě adv:
obtížný
těžký
pevný adj:
tvrdý
tuhý
nesnadný adj:
vážný
krutě
krutý adj:
intenzivně
namáhavě
pevně
prudce
silně
těsně
těžce
usilovně
vší silou
ztěžka
ztuha
drsný adj:
natvrdo
pilně
bezcitný adj:
hrubý adj:
zatvrzelý adj:
strnulý adj:
vytrvalý adj:
pronikavý adj:
krušný adj:
namáhavý adj:
perný adj:
silný adj:

surface

vnější povrch
povrchový adj:
vynořit se
povrch
hladina
vnější strana

hard-hitting

energický
agresivní
útočný

try hard

vynasnažit se v:
snažit se v:

surface irrigation

povrchová závlaha [eko.]
gravitační závlaha [eko.]

hard-working

pracovitý adj:
těžce pracující adj:

hard-pressed

zle postižený
přepracovaný adj:

hard-nosed

paličatý adj:
neústupný adj:

hard-heartedness

bezcitnost n:
krutost n:

hard core

tvrdé jádro
zdravé jádro

work hard

pilně pracovat v:

water loss on soil surface

ztráta vody s povrchu půdy [eko.]

water loss on irrigated surface

ztráta vody na zavlažované ploše [eko.]

surface-to-surface

raketa země - země

surface-to-air missile system

protiletadlový raketový systém n: [voj.]

surface-to-air missile

raketa země-vzduch n: [voj.]

surface-to-air

země-vzduch adj:

surface-active

povrchově aktivní adj:

surface watering

závlaha přeronem [eko.]

surface water

povrchová voda [eko.]

surface transportation

pozemní doprava

surface protection

povrchová ochrana (půdy) [eko.]

surface mail

pozemní pošta n:

surface instruments for detecting oil deposits

povrchové nástroje pro detekování ropných zásob

surface dump of radioactive wastes

povrchové úložiště radioaktivních odpadů [eko.]

surface drainage

povrchové odvodnění [eko.]

surface drain

odvodňovací příkop [eko.]

surface collecting trench

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

sample from water surface

vzorek z hladiny vody [eko.]

sample close to water surface

vzorek při hladině vody [eko.]

pollutant, surface

polutanty, povrchový [eko.]

irrigation surface

závlahová plocha [eko.]

intellectually hard

duševně náročné

hard-wired

pevně zapojený

hard-wearing

trvanlivý adj:

hard-on

erekce n: [slang]

hard-liner

zastánce tvrdé linie

hard-line

nekompromisní adj:

hard-hit

těžce postižený

hard-hearted

krutý adj:

hard-headed

tvrdohlavý adj:

hard line

nekompromisní adj:

hard labor

nucená práce

hard hat

ochranná přilba n:

hard goods

průmyslové zboží

hard feelings

nepřátelský vztah n: pl

hard drugs

tvrdé drogy

hard drive

pevný disk [it.]

hard disk

pevný disk [it.]

hard coal

černé uhlí

artificial surface water infiltration

umělá infiltrace povrchové vody [eko.]

a hard time

nepříjemný čas

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena