Online slovník a překladač

Výsledek překladu objective function

Počet nalezených překladů: 49 (0.00091 s)

objective function

účelová funkce n:

objective

cílový adj:
cíl n:
předmětový pád n:
názorný adj:
objektiv n:
objektivní adj:
předmětový adj:
vnější adj:
úkol n:
účel n:
reálný adj:
předmětný adj:

function

působit
funkční adj:
fungovat
funkce [eko.]
účel
úkol

hash function

hašovací funkce n:
funkce pro vytvoření sumy identifikující data n:

consumption function

funkce spotřeby [eko.]
spotřební funkce

weighting function

váhová funkce [mat.]

utility function

funkce užitečnosti [eko.]

unit step function

jednotková funkce [tech.]

transfer function

přenosová funkce [tech.]

social-economic landscape function

sociálně-ekonomická funkce krajiny [eko.]

social welfare function

funkce sociálního blahobytu [eko.]

smooth function

hladká funkce [mat.]

sensitivity function

citlivostní funkce [tech.]

rational function

racionální funkce [mat.]

production function

produkční funkce [eko.]

product function characteristic

funkční charakteristika výrobku [eko.]

product function

funkce výrobku [eko.]

objective truth rules

objektivní pravidla pravdy [eko.]

landscape function

fungování krajiny [eko.]

invertible function

prostá funkce n: [mat.]

inverse function

inverzní funkce n: [mat.]

intra- and intergenerational equity objective

cíle inter- a mezigenerační spravedlnosti [eko.]

household production function

produkční funkce domácnosti [eko.]

function key

funkční klávesa n:

establish an objective

stanovit si cíl

environmental objective

environmentální cíl [eko.]

demand function

poptávková funkce

delta function

Diracův impuls [mat.]

continuous function

spojitá funkce [mat.]

complementary sensitivity function

komplementární citlivostní funkce

bodily function

tělesná funkce n: [bio.] [med.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena