Online slovník a překladač

Výsledek překladu objective truth rules

Počet nalezených překladů: 33 (0.00103 s)

objective truth rules

objektivní pravidla pravdy [eko.]

objective

názorný adj:
cíl n:
cílový adj:
vnější adj:
objektivní adj:
objektiv n:
předmětový pád n:
předmětový adj:
úkol n:
účel n:
reálný adj:
předmětný adj:

gospel truth

pravda pravdoucí
ryzí pravda n:
svatá pravda n:

rules of procedure

jednací řád
profesní řád

truth

pravda

rules

pravidla n:

property rules

pravidla vlastnictví [eko.]

objective function

účelová funkce n:

liability rules

pravidla právní odpovědnosti [eko.]

intra- and intergenerational equity objective

cíle inter- a mezigenerační spravedlnosti [eko.]

half-truth

polopravda n:

establish an objective

stanovit si cíl

environmental objective

environmentální cíl [eko.]

demonstrate the truth of

dávat za pravdu

decision rules, benefit/cost ratio criterion.

rozhodovací pravidla, kritérium poměru výnos/náklad [eko.]

break the rules

porušit pravidla [eko.]

binding rules

závazné předpisy

bend the rules

přimhouřit oko

a grain of truth

zrnko pravdy

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena