Online slovník a překladač

Výsledek překladu obligate microorganism

Počet nalezených překladů: 52 (0.00138 s)

obligate microorganism

obligátní mikroorganismus [eko.]

obligate

povinný
zavázat k čemu v:
uložit za povinnost v:
uložit za povinnost [eko.]

microorganism

mikroorganismus n:
mikroorganizmus n:

thermotolerant microorganism

termotolerantní mikroorganismus [eko.]

thermoresistant microorganism

termorezistentní mikroorganismus [eko.]

thermophilic microorganism

termofilní mikroorganismus [eko.]

spore-forming microorganism

sporulující mikroorganismus [eko.]

pure microorganism culture

čistá kultura mikroorganismu [eko.]

psychrophilic microorganism

psychrofilní mikroorganismus [eko.]

proteolytic microorganism

proteolytický mikroorganismus [eko.]

phototrophic microorganism

fototrofní mikroorganismus [eko.]

photoorganotrophic microorganism

fotoorganotrofní mikroorganismus [eko.]

photolithotrophic microorganism

fotolitotrofní mikroorganismus [eko.]

pathogenic microorganism

patogenní mikroorganismus [eko.]

parasitic microorganism

parazitický mikroorganismus [eko.]

organotrophic microorganism

organotrofní mikroorganismus [eko.]

oligocarbophilic microorganism

oligokarbofilní mikroorganismus [eko.]

obligate parasite

obligátní parazit [eko.]

nitrogen-fixing microorganism

nitrogenní mikroorganismus [eko.]

nitrifying microorganism

nitrifikační mikroorganismus [eko.]

mixotrophic microorganism

mixotrofní mikroorganismus (mikrobiol.) [eko.]

mesotrophic microorganism

mezotrofní mikroorganismus [eko.]

mesophilic microorganism

mezofilní mikroorganismus [eko.]

lithotrophic microorganism

litotrofní mikroorganismus [eko.]

halotolerant microorganism

halotolerantní mikroorganismus [eko.]

halophilic microorganism

halofilní mikroorganismus [eko.]

facultative microorganism

fakultativní mikroorganismus [eko.]

entomopathogenic microorganism

entomopatogenní mikroorganismus [eko.]

desulphurizing microorganism

desulfurikační mikroorganismus [eko.]

desulphurating microorganism

desulfurikační mikroorganismus [eko.]

denitrifying microorganism

denitrifikační mikroorganismus [eko.]

cryophilic microorganism

kryofilní mikroorganismus [eko.]

coprophilic microorganism

koprofilní mikroorganismus [eko.]

chemotrophic microorganism

chemotrofní mikroorganismus [eko.]

chemoorganotrophic microorganism

chemoorganotrofní mikroorganismus [eko.]

chemolithotrophic microorganism

chemolitotrofní mikroorganismus [eko.]

cellulolytic microorganism

celulolytický mikroorganismus [eko.]

bacterotrophic microorganism

bakterotrofní mikroorganismus [eko.]

auxotrophic microorganism

auxotrofní mikroorganismus [eko.]

autochthonous microorganism

autochtonní mikroorganismus [eko.]

anaerobic microorganism

anaerobní mikroorganismus [eko.]

amylolytic microorganism

amylolytický mikroorganismus [eko.]

ammonifying microorganism

amonizační mikroorganismus [eko.]

ambitrophic microorganism

ambitrofní mikroorganismus [eko.]

allochthonous microorganism

alochtonní mikroorganismus [eko.]

aerotolerant microorganism

aerotolerantní mikroorganismus [eko.]

aerophilic microorganism

aerofilní mikroorganismus [eko.]

aerobic microorganism

aerobní mikroorganismus [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena