Online slovník a překladač

Výsledek překladu observation post

Počet nalezených překladů: 52 (0.00138 s)

observation post

pozorovací místo n:

post

publikovat v:
pozice n:
sloup n: [stav.]
sloupek n:
pošta n:
odeslat v:
stanoviště n:
post n:
zaúčtovat v:
poslat v:

observation

pozorování
připomínka
poznámka
všímavost n:

post-mortem

posmrtný adj:
pitva n:
posmrtně

post-operative

postoperační adj:
pooperační adj:

post meridiem

večer
odpoledne

trading post

obchodní středisko

queen post

ležatá stolice [stav.]

post-war

poválečný adj:

post-production

úprava filmového materiálu

post-operatively

pooperačně adv:

post-office

pošta n:

post-natal

postnatální adj:

post-haste

urychleně

post-consumer recycled materials

po-spotřebitelské recyklované materiály. [eko.]

post-come up herbicide application

aplikace herbicidu po vzejití (rostliny) [eko.]

post-card

dopisnice n:

post woman

pošťačka

post office box

poštovní přihrádka

post office

pošta

post chaise

dostavník

post card

pohlednice

post box

poštovní schránka

per post

poštou

parcel post

balíková pošta

optimum, ex post

optimum, ex post [eko.]

observation tower

pozorovací věž n:

observation station

pozorovací stanice n:

observation bore hole

pozorovací vrt [eko.]

newel post

sloupek zábradlí

lamp-post

stojan pouličního světla n:

king post

stojatá stolice [stav.]

goal post

branková tyč

ex post

minulý, už hotový, dodatečný se zpětnou platností

command post

velitelské stanovišt

by registered post

doporučeně

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena