Online slovník a překladač

Výsledek překladu obtuse angle

Počet nalezených překladů: 29 (0.00094 s)

obtuse angle

tupý úhel

angle

rybařit v:
udice n:
hledisko n:
roh n:
stanovisko n:
úhel

obtuse

natvrdlý adj:
tupý úhel
hloupý adj:
omezený adj:
tupý adj:

angle brace

pásek [stav.]
výztuha [stav.]
koutová rozpěra [stav.]

apex angle

vrcholový úhel
šířka svazku

solid angle

prostorový úhel n: [mat.]

seat angle

nosný úhelník [stav.]

right angle

pravý úhel [mat.]

plane angle

rovinný úhel n: [mat.]

phase angle

fázový úhel

obtuse triangle

tupoúhlý trojúhelník n: [mat.]

oblique angle

kosý úhel

face angle

úhel čela n:

deflection angle

úhel vychylování

angle iron

ocelový úhelník

angle bracket

úhlová závorka n: [mat.]

acute angle

ostrý úhel n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena