Online slovník a překladač

Výsledek překladu odd number

Počet nalezených překladů: 83 (0.0019 s)

odd number

lichý

odd

nepravidelný
náhodný
divný
zvláštní adj:
lichý
různý
podivný
příležitostný
neobvyklý
ojedinělý
neobsazený adj:
zbylý adj:
zbývající adj:
výstřední adj:

number

číslo
počet n:
číslice n:
očíslovat v:
spočítat v:
číslovat v:
číslovka n:
množství n:

serial number

pořadové číslo
výrobní číslo
sériové číslo

index number

indexové číslo
poměrové číslo
index n:

ordinal number

pořadové číslo
řadová číslovka n:

number one

jednička
číslo jedna

noise and number index

NNI noise and number index [eko.]
noise and number index NNI [eko.]

whole number

celé číslo n:

volume number

číslo svazku

telephone number

telefonní číslo

real number

číslo s desetinnou čárkou n: [poč.]

rational number

racionální číslo n: [mat.]

prime number

prvočíslo [mat.]

phone number

telefonní číslo

page number

číslo stránky

opposite number

kolega n:

of a number of

počtu

octane number

oktanové číslo

number-crunching

čísla chroustající

number two

dvojka

number twenty

dvacítka

number twelve

dvanáctka

number three

trojka

number thirty

třicítka

number ten

desítka

number six

šestka

number sign

mřížka n: [it.]

number seven

sedmička

number of

řada

number nine

devítka

number hundred

stovka

number four

čtyřka

number forty

čtyřicítka

number five

pětka

number fifty

padesátka

number eleven

jedenáctka

number eight

osmička

number cruncher

superpočítač

natural number

přirozené číslo

mixed number

smíšené číslo

mass number

nukleonové číslo

magic number

magické číslo n: [fráz.]

irrational number

iracionální číslo [mat.]

equivalent number of inhabitants

ekvivalentní počet obyvatel [eko.]

dispersion number

disperzní číslo (hydrosystém) [eko.]

composite number

složené číslo

complex number

komplexní číslo

cardinal number

kardinální číslo

back-number

zastaralý adj:

atomic number

atomové číslo

algebraic number

algebraické číslo

a number of

řada

a hot number

žhavé téma n:

Number One

první důstojník [nám.]

Mach number

Machovo číslo

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena