Online slovník a překladač

Výsledek překladu odds and ends

Počet nalezených překladů: >100 (0.00235 s)

odds and ends

drobnosti
maličkosti

nickel-and-dime

šestákový
držgrešle [hov.]
za pár facek [hov.]

give-and-take

kompromis n:
kompromisní adj:
vzájemné ústupky

give and take

kompromis n:
vzájemné ústupky
kompromisy

first and foremost

v první řadě
na prvém místě
především

at odds

na štíru
na ostří nože [amer.]
v rozporu

open and shut

jednoznačný adj:
vyložený adj:

odds

šance
možnost

nuts and bolts

zásadní informace n: pl.
praštěný a splašený

now and then

tu a tam
chvílemi

now and again

časem
chvílemi

fore and aft

po celé lodi
vpředu i vzadu

ends

konce n:
končí v:

down-and-out

zkrachovaný adj:
ztroskotanec n:

and stuff

a další věci
a tak dále

and

a conj:
i conj:

against all the odds

navzdory všemu
proti všemu očekávání

rough-and-tumble

neuspořádaný adj:

quotas and fisheries

kvóty a rybářství [eko.]

quick and dirty

rychle a špinavě

pros and cons

důvody pro a proti

profit and loss

zisk a ztráta [zkr.] [fin.]

plant and equipment

budovy a zařízení n:

pitch-and-toss

hra s mincemi

pins and needles

mravenčení

pepper-and-salt

pepř a sůl n: [fyz.] [mat.] [tech.]

pen-and-ink

psaný perem

part and parcel

nedílná součást

park and ride

P+R parkoviště

open-and-shut

jednoznačný adj:

one and only

jediný

once and future

staronový adj:

odds-on

pravděpodobný adj:

null and void

neplatný [práv.]

nip and tuck

nerozhodný

mortar and pestle

třecí miska s tloučkem n:

make ends meet

vyjít s penězmi

life-and-death

vitálně důležitý

ladies and gentlemen

dámy a pánové

kiss-and-tell

sdělovat intimnosti

ins and outs

spletité detaily

hit-and-run

rychlý zásah

hit-and-miss

náhodný adj:

high and migty

nadutý

high and mighty

nadutý adj:

here and there

místy

head and shoulders

hlava a ramena

hammer and tongs

vší silou

hammer and sickle

kladivo a srp

hale and hearty

zdravý jako buk

go and see

jít navštívit

fun and games

vzrušení n:

free-and-easy

bezstarostný adj:

free-and-easiness

nevázanost

fox and hounds

hra na honěnou

ever and again

čas od času

efficiency and sustainability

efektivnost a udržitelnost [eko.]

efficiency and pollution

efektivnost a znečištění [eko.]

efficiency and fisheries

efektivnost rybolovu [eko.]

down and out

bezmocný

deaf-and-dumb

hluchoněmý adj:

day-and-night

neustálý adj:

cut-and-paste

výňatky spojené dohromady

cut-and-dry

rutinní

both... and

i... i

beam-ends

konce palubnic

b and w

black and white [zkr.]

at loose ends

nekoncentrovaný adj:

and/or

a/nebo

and how

hodně

and also

i conj:

all's well that ends well

konec dobrý všechno dobré

against all odds

patrně se nestane

R and R

rock and roll [zkr.]

R and D

výzkum a vývoj [zkr.]

Kit and Kaboodle

do poslední kapky [slang.]

Jekyll and Hyde

schizofrenik s jednou dobrou a jednou špatnou osobností n:

B and B

ubytovna se snídaní (Bed and breakfast) [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena