Online slovník a překladač

Výsledek překladu odds-on

Počet nalezených překladů: >100 (0.00161 s)

odds-on

pravděpodobný adj:

on

ve
v
na
při
na programu
u

on-screen

televizní adj:
jsoucí na obrazovce
filmový adj:

on-off

přerušovaný adj:
spínač mající dvě pozice
zapnout-vypnout

lean on

opřít se o
opřít o
opírat se

keep on

zůstávat v:
zaměstnávat dále
setrvat v

hold on

vytrvat v:
přidržet v:
počkat v:

head-on

přímo
frontálně
čelně

at odds

v rozporu
na ostří nože [amer.]
na štíru

on-stage

na scéně
jevištní adj:

on time

včas
přesně

on schedule

v termínu
ve lhůtě

on purpose

schválně
záměrně

on fire

v ohni
hořící adj:

on duty

ve službě
na stráži adj:

on call

bez výpovědi
okamžitě

on approval

na zkoušku
se souhlasem

odds and ends

maličkosti
drobnosti

odds

možnost
šance

looker-on

přihlížející adj:
divák n:

live on

přežívat v:
živit se v:

knock on

řetězový adj:
faul v rugby

hit on

narazit na n:
balit (někoho) v: [slang.]

hinge on

záležet na
záviset na

against all the odds

navzdory všemu
proti všemu očekávání

on-stream

pracovat efektivně přisl.

on-site

místní adj:

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on land

na zemi adv:

on it

na tom adv:

on hand

na ruce adj:

on foot

pěšky

on edge

na okraji [též přen.]

on earth

na Zemi adv:

on drugs

na lécích

on demand

na požádání

on deck

na palubu

on board

na palubě

on air

při vysílání adv:

on Monday

v pondělí

move on

jít dále

mount on

namontovat v:

mid-on

pozice hráče v kriketu

lookers-on

přihlížející n: pl.

look on

přihlížet na

lock on

sledovat radarem v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

jump on

vyskočit v:

insist on

trvat na

inform on

donášet

impinge on

narazit na

hook on

zaháknout v:

against all odds

patrně se nestane

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2018 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena