Online slovník a překladač

Výsledek překladu of

Počet nalezených překladů: >100 (0.00293 s)

of

od n:
na n:
z
vyjádření druhého pádu
ze

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

of your

vaší
vašeho

of such

takové adj:
takových

of shares

akciový adj:
akcií

of my

mého
mojí

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

sort of

trochu
jaksi
tak nějak
více méně

out of

ze conj:
z conj:
vedoucí z
mimo adv:

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

lots of

hodně,spousta
hodně

kind of

druh n:
trochu

hear of

slyšet o
doslechnout se o

diminutive of

dívenka
dívka

come of

upadnout
konat

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

what of

co s

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

tired of

unavený adj:

think of

pomyslet na (acc)

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

full of

plno

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

accuse of

obvinit z něčeho v:

a lot of

mnoho

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena