Online slovník a překladač

Výsledek překladu of God

Počet nalezených překladů: >100 (0.00292 s)

of God

Boha

of

z
vyjádření druhého pádu
na n:
od n:
ze

sort of

trochu
více méně
tak nějak
jaksi

out of

mimo adv:
vedoucí z
z conj:
ze conj:

of course

samozřejmě
ovšem
pochopitelně

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

because of

kvůli (dat)
následkem
vzhledem k

rid of

zbavit v:
zbavit se v:

of your

vašeho
vaší

of such

takových
takové adj:

of shares

akciový adj:
akcií

of my

mojí
mého

lots of

hodně
hodně,spousta

god-awful

strašlivý adj:
děsný adj:

diminutive of

dívka
dívenka

come of

dopadnout
konat

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

war god

bůh války n:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

sun-god

sluneční bůh n:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

grace of God

boží milosrdenství n:

for God´s sake

proboha

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

act of God

vyšší moc

Son of God

Syn Boží

It's hard god damn work being this good.

Je to zatraceně těžká práce bejt tak dobrej. [fráz.]

God!

Bože

God knows who

bůhvíkdo

God knows where

bůhvíkde

God knows how many

bůhvíkolik

God forbid!

Bůh uchraň!

God

Bůh

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena