Online slovník a překladač

Výsledek překladu of a number of

Počet nalezených překladů: >100 (0.00295 s)

of a number of

počtu

of

vyjádření druhého pádu
z
ze
na n:
od n:

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

come of

dopadnout
konat
upadnout

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

unthought-of

nevzpomenutý adj:
netušený adj:

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vaší
vašeho

of such

takových
takové adj:

of shares

akciový adj:
akcií

of my

mého
mojí

lots of

hodně
hodně,spousta

diminutive of

dívenka
dívka

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

a lot of

hodně
mnoho

warn of

varovat před v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

unheart-of

neslýchaný adj:

undreamed-of

netušený adj:

talk of

hovořit o

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

full of

plno

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

equivalent number of inhabitants

ekvivalentní počet obyvatel [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

accuse of

obvinit z něčeho v:

a question of

důležitý faktor

a number of

řada

a couple of

dvojice adj:

a case of

ukázka něčeho

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena