Online slovník a překladač

Výsledek překladu of an old

Počet nalezených překladů: >100 (0.00317 s)

of an old

starého

put an end to

skončit s v:
skoncovat v:
udělat přítrž v:
skoncovat s v:

keep an eye on

dohlížet na n:
dohlédnout na n:
sledovat stále
bdít nad

old

stará adj:
starý adj:
stár adj:

fight an injustice

postavit se proti nespravedlnosti
zvítězit nad nespravedlností
bojovat proti nespravedlnosti

an

neurčitý člen
nějaký adj:
jakýsi

old-timer

veterán n:
stařík n:

old man

kmet n:
stařec n:

old age

staroba n:
starobní adj:

make an offer

učinit nabídku [fráz.]
nabídnout [fráz.]

have an effect

působit
způsobit

an eye for an eye (a tooth for a tooth)

msta stejným prostředkem
oko za oko

year old

letý

twenty-two year old

dvaadvacetiletý

to overdraw an account

přečerpat účet

to debit an account

zatížit účet

to deal with an issue

řešit problém

to credit an account

připsat ve prospěch účtu

take an interest in

zajímat se o (acc)

quarter of an hour

čtvrthodina

overheating of an economy

přehřátí ekonomiky

old-world

týkající se dávné Evropy

old-time

starodávný adj:

old-style

zastaralý adj:

old-maidish

staropanenský adj:

old-gold

tmavě žlutá barva n:

old-fashionedness

staromódnost n:

old-fashioned

staromódní adj:

old-age

starobní adj:

old woman

stará adj:

old times

staré časy n:

old timer

veterán n:

old style font

starodávné písmo n:

old school

stará škola

old salt

námořník n:

old nick

ďábel n:

old maid

stará panna n:

old lady

matka n:

old gold

tmavě žlutá barva n:

old geezer

dědek n:

old flame

dávná láska n:

old fashioned

staromódní adj:

old boy

kamarád n:

my old girl

stará adj:

meet with an accident

utrpět nehodu

make an appearance

dostavit se [fráz.]

in an abrupt manner

stroze

have an affair

mít poměr

grow old

zestárnout v:

get old

zestárnout

fourteen-year-old

čtrnáctiletý

establish an objective

stanovit si cíl

cost an arm and a leg

stát mnoho peněz

be an easy lay

dát každému [slang.]

be an also-ran

být do počtu

bat an eye

ukázat zahanbení n:

back up an argument

podložit argumentem [fráz.]

at the ripe old age

velmi starý

any old thing

jakékoli slovo

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

an old warhorse

veterán n:

an old hand at

zkušený pracovník

an old hand

zkušený člověk

an offer I couldn't refuse

pohrůžka n:

an hour

hodinu

an even keel

stabilita n:

an easy mark

člověk neschopný říci ne

an earful

vynadání n:

an director

výtvarník

an axe to grind

předmět hádky

an attitude

špatný přístup n:

an airhead

hlupák n:

age-old

letitý adj:

administer an oath to

vzít do přísahy

accede to an office

nastoupit do úřadu v:

a pinch to grow an inch

štípnutí oslavence narozenin

a chip off the old block

jablko nepadlo daleko od stromu [fráz.]

Qur'an

Korán n: [jmén.] [náb.]

Old Town of Prague

Staré Město

Old Town

staroměstský adj:

Old Testament

Starý zákon n: [jmén.]

Old Miss

Stará slečna [žert.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena