Online slovník a překladač

Výsledek překladu of bodies

Počet nalezených překladů: >100 (0.0026 s)

of bodies

těl

of

z
vyjádření druhého pádu
na n:
ze
od n:

unheart-of

neslýchaný adj:
neznámý adj:
bezpříkladný adj:

think of

pomyslet na (acc)
pomyslit si
pomyslet si

sort of

trochu
jaksi
tak nějak

out of

mimo adv:
vedoucí z
z conj:

of course

ovšem
pochopitelně
samozřejmě

come of

dopadnout
konat
upadnout

because of

kvůli (dat)
následkem
vzhledem k

unheard-of

neznámý adj:
neslýchaný adj:

rid of

zbavit v:
zbavit se v:

lots of

hodně,spousta
hodně

kind of

trochu
druh n:

hear of

slyšet o
doslechnout se o

dispose of

zbavit se
vyřídit v:

diminutive of

dívka
dívenka

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

a lot of

mnoho
hodně

warn of

varovat před v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

unthought-of

netušený adj:

undreamt-of

netušený adj:

undreamed-of

netušený adj:

tired of

unavený adj:

talk of

hovořit o

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of your

vašeho

of works

děl

of these

těchto

of science

vědní

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

full of

plno

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

bodies

těla n:

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

accuse of

obvinit z něčeho v:

a question of

důležitý faktor

a number of

řada

a couple of

dvojice adj:

a case of

ukázka něčeho

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena