Online slovník a překladač

Výsledek překladu of both

Počet nalezených překladů: >100 (0.00242 s)

of both

obou

of

z
vyjádření druhého pádu
od n:
ze
na n:

sort of

více méně
tak nějak
trochu
jaksi

of course

ovšem
pochopitelně
samozřejmě

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

come of

konat
dopadnout
upadnout

both

obě
oba
obojí

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

rid of

zbavit v:
zbavit se v:

of your

vašeho
vaší

of such

takové adj:
takových

of shares

akcií
akciový adj:

of my

mého
mojí

lots of

hodně,spousta
hodně

diminutive of

dívka
dívenka

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

a lot of

mnoho
hodně

warn of

varovat před v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

unthought-of

netušený adj:

undreamt-of

netušený adj:

undreamed-of

netušený adj:

tired of

unavený adj:

talk of

hovořit o

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

irrespective of

bez ohledu na n:

independent of

nezávislý na adj:

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

can't have it both ways

nutnost zvolit jen jednu možnost n:

both... and

i... i

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

accuse of

obvinit z něčeho v:

a question of

důležitý faktor

a number of

řada

a couple of

dvojice adj:

a case of

ukázka něčeho

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena