Online slovník a překladač

Výsledek překladu of bread

Počet nalezených překladů: >100 (0.00294 s)

of bread

chleba

of

na n:
ze
z
od n:
vyjádření druhého pádu

sort of

více méně
tak nějak
trochu
jaksi

out of

vedoucí z
mimo adv:
z conj:
ze conj:

bread

peníze n: [slang.]
chléb
chleba
živobytí n:

of course

ovšem
samozřejmě
pochopitelně

dispose of

zbavit se
naložit s
vyřídit v:

come of

dopadnout
konat
upadnout

bread and butter

obživa n:
živobytí
chléb s máslem

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vaší
vašeho

of such

takových
takové adj:

of shares

akcií
akciový adj:

of my

mého
mojí

bread-and-butter

obživa n:
živobytí

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

somebody of

kohosi

some of

několik

slice of bread

krajíc

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

rye bread

žitný chléb n:

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

quick bread

druh chleba n:

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

our daily bread

chléb náš vezdejší

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

fried bread

topinka

fancy bread

vánočka n:

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

earn sb's bread as

vydělávat si na chleba jako v:

dream of

snít o něčem

diminutive of

dívka

courtesy of

... jsou od

corn bread

kukuřičný chléb

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

bread/rolls

pečivo

bread dumpling

houskový knedlík

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

approve of

uznávat koho [id.]

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena