Online slovník a překladač

Výsledek překladu of course

Počet nalezených překladů: >100 (0.00298 s)

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

course

dráha
chod
postup
cesta n:
směr n:
běh n:
průběh n:
závodiště
závodní dráha
kurz
kurs n:

of

z
na n:
vyjádření druhého pádu
od n:
ze

sort of

trochu
jaksi
tak nějak
více méně

come of

upadnout
konat
dopadnout

because of

následkem
vzhledem k
kvůli (dat)

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of my

mého
mojí

hear of

slyšet o
doslechnout se o

dispose of

zbavit se
naložit s

diminutive of

dívka
dívenka

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

water-supply course

vodárenský tok [eko.]

water course network density

hustota sítě vodních toků [eko.]

water course damming-up

zahrázování toku [eko.]

water course capacity

kapacita koryta toku [eko.]

water course

vodní tok [eko.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

take its course

nechat svět běžet

steer a middle course

zvolit střední cestu

steer a course

opatrně manévrovat

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

run its course

mít přirozený průběh

retaining water course baffle

přehrážka toku [eko.]

regardless of

nezávisle na adv:

refresher course

opakovací kurs

receipt of

příjem

race-course

dostihová dráha

pursuit of

sledování v:

partial water-course training

dílčí úprava toku [eko.]

outside of

vnější část

of these

těchto

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of each of

každého

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

main course

hlavní chod n:

kind of

druh n:

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

in the course of time

v průběhu času

in the course of a night

za noc

in the course of

během něčeho

golf course

golfové hřiště

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

crash course

rychlokurz

course you can

samozřejmě že to zvládneš

course of treatment

léčení

course of events

dění n:

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

a crash course

kolizní kurz

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena