Online slovník a překladač

Výsledek překladu of each of

Počet nalezených překladů: >100 (0.00287 s)

of each of

každého

of

z
ze
od n:
na n:
vyjádření druhého pádu

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

unheart-of

neslýchaný adj:
neznámý adj:
bezpříkladný adj:

of course

pochopitelně
ovšem
samozřejmě

dispose of

vyřídit v:
zbavit se
naložit s

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

unheard-of

neznámý adj:
neslýchaný adj:

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vaší
vašeho

of such

takových
takové adj:

of shares

akciový adj:
akcií

of my

mého
mojí

lots of

hodně
hodně,spousta

hear of

slyšet o
doslechnout se o

diminutive of

dívka
dívenka

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

a lot of

hodně
mnoho

what of

co s

warn of

varovat před v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

undreamt-of

netušený adj:

undreamed-of

netušený adj:

talk of

hovořit o

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

come of

upadnout

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

accuse of

obvinit z něčeho v:

a question of

důležitý faktor

a number of

řada

a couple of

dvojice adj:

a case of

ukázka něčeho

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena