Online slovník a překladač

Výsledek překladu of feeling

Počet nalezených překladů: >100 (0.00273 s)

of feeling

citový

feeling

pohnutí n:
cítící adj:
citlivý adj:
cit n:
pocit n:
cítění n:
porozumění n:
vzrušení n:

of

na n:
od n:
z
vyjádření druhého pádu
ze

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

of course

ovšem
samozřejmě
pochopitelně

dispose of

vyřídit v:
zbavit se
naložit s

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

unheart-of

neznámý adj:
bezpříkladný adj:

unheard-of

neznámý adj:
neslýchaný adj:

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of such

takové adj:
takových

of shares

akcií
akciový adj:

of my

mého
mojí

lots of

hodně
hodně,spousta

hear of

doslechnout se o
slyšet o

diminutive of

dívenka
dívka

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

undreamt-of

netušený adj:

undreamed-of

netušený adj:

talk of

hovořit o

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

pursuit of

sledování v:

out of

mimo adv:

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

gut feeling

intuice n:

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

be feeling

mít se

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

a question of

důležitý faktor

a number of

řada

a man of feeling

citový člověk

a feeling

pocit

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena