Online slovník a překladač

Výsledek překladu of her own

Počet nalezených překladů: >100 (0.00291 s)

of her own

sama adj:

one´s own

svůj
vlastní
své (cases of)
svá (fem/neuter pl)
svoje (various cases)

of

ze
od n:
z
na n:
vyjádření druhého pádu

sort of

trochu
jaksi
tak nějak
více méně

her

ni (acc)
svém n:
ji (acc)
její

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

own up

přiznat se k
doznat v:

of such

takových
takové adj:

lots of

hodně,spousta
hodně

hear of

slyšet o
doslechnout se o

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

a bee in her bonnet

neodbytná, vtíravá myšlenka [fráz.]
podivín [fráz.]

with her

s ní

what's-her-face

kdoví jak se jmenuje

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

she was afoot when I saw her this morning

když jsem ji viděl toto ráno šla pěšky

she had a bee in her bonnet

byla naštvaná

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

paddle your own canoe

hleď si svého [fráz.]

own

vlastnit v:

outside of

vnější část

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

on your own

po tvém

on their own

sami adj:

on my own

vlastní

on his own

sám adj:

on her own

sama adj:

of your

vaší

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of shares

akcií

of my

mojí

of his own

sám adj:

of each of

každého

of a number of

počtu

number of

řada

not one´s own

nevlastní

mind your own business!

hleď si svýho! [fráz.]

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

kind of

trochu

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

hold one's own

trvat na svém

full of

plno

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

cut your own throat

být svým nejhorším nepřítelem

cry her heart out

vybrečí si oči

crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo

udělat cokoli pro ...

come into your own

nalézt svůj talent

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

be out on his (her) own

nebýt ve své kůži v:

bat her eyes

svůdně mrkat

aware of

vědom si

avail of

využívat

at the top of her game

hrající v životní formě

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

after one's own heart

podle něčího gusta [id.]

advise her to try a drier climate

doporučuji jí zkusit sušší prostředí

accord of one's own

dobrovolně adj:

HMS (Her Majesty Ship)

loď jejího veličenstva [zkr.] [voj.]

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena