Online slovník a překladač

Výsledek překladu of his own

Počet nalezených překladů: >100 (0.00154 s)

of his own

sám adj:

one´s own

vlastní
svůj
své (cases of)
svoje (various cases)
svá (fem/neuter pl)

of

od n:
ze
z
na n:
vyjádření druhého pádu

his

svému
svém n:
svého
jeho

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

come of

upadnout
konat
dopadnout

because of

kvůli (dat)
následkem
vzhledem k

rid of

zbavit v:
zbavit se v:

own up

přiznat se k
doznat v:

give the devil his due

dát každému, co jeho jest v:
být spravedlivý/rovný i k nepříteli v:

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

upon his arrival

při jeho příchodu

took off his shoes

zul se

sort of

trochu

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

paddle your own canoe

hleď si svého [fráz.]

own

vlastnit v:

outside of

vnější část

out of

mimo adv:

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

on your own

po tvém

on their own

sami adj:

on my own

vlastní

on his own

sám adj:

on her own

sama adj:

of shares

akcií

of honour

čestný

of her own

sama adj:

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

not one´s own

nevlastní

mind your own business!

hleď si svýho! [fráz.]

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

lots of

hodně

independence of

nezávislost na n:

hold one's own

trvat na svém

his eyes are bigger than his belly

oči by jedly ale žaludek nemůže [fráz.]

get his prints

sejmi jeho otisky

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

cut your own throat

být svým nejhorším nepřítelem

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

come into your own

nalézt svůj talent

caught with his pants down

chycen při činu

call his bluff

říci na rovinu

cake of

kus něčeho

butter wouldn't melt in his mouth

dobrý řečník

born with a silver spoon in his mouth

urozený adj:

become of

co pak stalo s ...?

be out on his (her) own

nebýt ve své kůži v:

bark is worse than his bite

štěká ale nekouše [id.]

aware of

vědom si

avail of

využívat

ate his fill

najedl se v:

at the top of his voice

hlasitě křičí

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

all his marbles

rozumně

after one's own heart

podle něčího gusta [id.]

accord of one's own

dobrovolně adj:

a shadow of his former self

být mnohem hubenější

a man's home is his castle

pánův dům je jeho hrad

a fool and his money are soon parted

hýřil brzy nemá nic

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

HMS (His Majesty Ship)

loď jeho veličenstva [zkr.] [voj.]

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena