Online slovník a překladač

Výsledek překladu of meaning

Počet nalezených překladů: >100 (0.00289 s)

of meaning

významu

meaning

mnohovýznamný
význam
úmysl
výrazný
mínění n:
znamenající adj:
smysl

of

od n:
ze
vyjádření druhého pádu
z
na n:

sort of

trochu
jaksi
více méně
tak nějak

out of

vedoucí z
z conj:
ze conj:

of course

samozřejmě
pochopitelně
ovšem

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

because of

následkem
kvůli (dat)
vzhledem k

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vaší
vašeho

of such

takových
takové adj:

of shares

akcií
akciový adj:

of my

mého
mojí

diminutive of

dívka
dívenka

come of

dopadnout
konat

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

what of

co s

well-meaning

s dobrým úmyslem adj:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

tired of

unavený adj:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of others

ostatních

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

lots of

hodně,spousta

kind of

trochu

independence of

nezávislost na n:

hear of

slyšet o

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

a touch of

příznaky nějaké nemoci

a lot of

mnoho

a couple of

dvojice adj:

a case of

ukázka něčeho

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena