Online slovník a překladač

Výsledek překladu of my

Počet nalezených překladů: >100 (0.00148 s)

of my

mojí
mého

my

(fem)

moje
mou (f acc/ins)
můj
moji (f acc/ma nom pl)
(ma nom pl)

of

z
vyjádření druhého pádu
od n:
ze
na n:

sort of

trochu
jaksi
tak nějak
více méně

upon my life

čestné slovo
jako že žiji
namouduši

come of

upadnout
konat
dopadnout

say my piece

říci si svoje [idiom]
sehrát svou roli [idiom]

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

out of

mimo adv:
vedoucí z

of your

vašeho
vaší

be my undoing

být zdroj problémů
být mou Achilovou patou

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

a bad taste in my mouth

tušit něco zlého
mít špatný pocit

with all my heart

z celého srdce adv:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

upon my word

na mou čest

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

rack my brain

lámat si hlavu [idiom]

outside of

vnější část

on my own

vlastní

on my deathbed

na vlastní smrtelné posteli

on my back

na mých zádech

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of each of

každého

of a number of

počtu

number of

řada

my old girl

stará adj:

my goodness

bože

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

kiss my ass

polib mi prdel [fráz.]

in my humble opinion

dle mého skromného názoru [zkr.]

from my point of view

podle mě

from my opinion

podle mě

fall into my lap

spadnout mi do klína [fráz.]

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

draw it to my attention

upozornit mě na

dispose of

naložit s

diminutive of

dívka

cut my teeth on

učil jsem se za mlada ...

cross my heart and hope to die

slibuji na svou čest

crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo

udělat cokoli pro ...

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

collect my thoughts

uspořádat myšlenky

can't put my hands on it

nevím kde to je

can't put my finger on it

nemohu si vzpomenout

can't believe my eyes

nevěřit vlastním očím

can't believe my ears

nevěřit vlastním uším

cake of

kus něčeho

bust my butt

tvrdě pracuji

breathe down my neck

dělej podle mě

blow my cover

prozradit maskování n:

bless my soul

pro pána krále! [id.]

beggar-my-neighbour

druh karetní hry

be my guest

posluž(te) si [fráz.]

aware of

vědom si

avail of

využívat

at my wits' end

velmi rozrušený

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

a thorn in my side

osoba dělající problémy

a piece of my mind

mnou udělená kritika n:

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

Not In My Back Yard (NIMBY).

ne na mém dvoře [eko.]

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena