Online slovník a překladač

Výsledek překladu of no force

Počet nalezených překladů: >100 (0.0031 s)

of no force

nezávazný adj:

force

nutit
tlak n:
vnucovat v:
silový adj:
platnost [eko.]
nátlak n:
donutit v:
násilí
vynutit
síla
donucovat
přinutit
vnutit v:
vyrazit v:
vypáčit v:
efekt
vliv n:
uspíšit v:
urychlit v:
přimět v:
donucení n:
armáda n:

no

nikoliv
ne
nijaký
žádný adj:
nikoli
žádná adj:
kdepak n:

force out

vyhnat v:
vynutit v:
vypudit v:
vytlačit v:

no way

v žádném případě [přen.]
nijak
nikudy

labor force

pracovní síla
pracující
dělnictvo

air force

letecká armáda
vojenské letectvo
letecké síly

task force

krizový štáb n:
bojová operační skupina [voj.]

no one

nikdo pron:
ani jeden

force-feed

přívod pod tlakem
násilím krmit

force feed

přívod pod tlakem
násilím krmit

workforce, labour force

pracovní síla

work force

pracovní síla

tour de force

husarský kousek

police force

policejní síla

point of no return

okamžik od kterého se nelze vrátit

paramilitary force

polovojenská síla

no.

č.

no-win

bez šance na vítězství n:

no-trump

bez trumfů

no-show

lenoch

no-one

nikdo

no-nonsense

vážný adj:

no-no

e-e [dět.]

no-load

naprázdno

no word

ani hláska [id.]

no sort of

nijaký

no rush

beze spěchu

no problem (no prob)

bez problémů

no place

není kam

no pain, no gain

bez práce nejsou koláče [id.]

no more of it

basta

no loss of generality

bez ztráty na obecnosti

no longer

už ne

no less

neméně

no kind of

nijaký

no kidding

bez legrace

no go

nejde to, nepasuje v: [tech.]

no fewer

neméně

no fair

nefér

no doubt

bez pochyby

no charge

grátis

magnetic line of force

magnetická siločára n:

magnetic force

magnetická síla n: [fyz.]

life-force

životní síla n:

life force

životní síla n:

guerrilla force

partizánské síly

guerilla force

partyzánské síly n:

force through

protlačit v:

force majeure

vyšší moc

force into

dohnat v:

electromotive force

elektromotorická síla

driving force

hnací síla

centripetal force

dostředivá síla

centrifugal force

odstředivá síla

by force

násilím

air-force

vojenské letectvo

Royal Air Force

britské vojenské vzdušné síly

No Smoking

nekouřit [zkr.]

Coriolis force

Coriolisova síla [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena