Online slovník a překladač

Výsledek překladu of our

Počet nalezených překladů: >100 (0.00289 s)

of our

naší

of

ze
z
na n:
vyjádření druhého pádu
od n:

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

our

naše (various cases)
náš
naši

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

dispose of

zbavit se
vyřídit v:
naložit s

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

unthought-of

nevzpomenutý adj:
netušený adj:

rid of

zbavit v:
zbavit se v:

of your

vašeho
vaší

of such

takové adj:
takových

of my

mého
mojí

lots of

hodně
hodně,spousta

kind of

druh n:
trochu

diminutive of

dívka
dívenka

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

warn of

varovat před v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

unheard-of

neslýchaný adj:

undreamt-of

netušený adj:

undreamed-of

netušený adj:

talk of

hovořit o

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

our daily bread

chléb náš vezdejší

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of shares

akciový adj:

of science

vědní

of play

platový

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

composed of

složený z

coming out of our ears

mít něčeho příliš

come of

dopadnout

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

accuse of

obvinit z něčeho v:

a question of

důležitý faktor

a number of

řada

a lot of

mnoho

a case of

ukázka něčeho

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena