Online slovník a překladač

Výsledek překladu of play

Počet nalezených překladů: >100 (0.00296 s)

of play

platový

play

sehrát v:
zápas n:
hra n:
utkání n:
skotačit v:
drama n:
hrát v:
zahrát v:
pohrávat si v:
hrát si v:
laškovat v:
dovádět v:
hříčka n:
divadelní hra n:

play fair

hrát slušně
hrát poctivě
jednat poctivě
jednat čestně
hrát poctivou hru
jednat slušně

of

vyjádření druhého pádu
z
na n:
od n:
ze

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

fair play

slušné jednání n:
poctivá hra n:
slušná hra n:

come of

konat
dopadnout
upadnout

unheard-of

neznámý adj:
neslýchaný adj:

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

play out

vyčerpat v:
dobrat se konce v:

play down

bagatelizovat v:
snižovat význam v:

of my

mojí
mého

foul play

nepoctivá hra n:
nepoctivé jednání n:

diminutive of

dívenka
dívka

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

unheart-of

bezpříkladný adj:

undreamt-of

netušený adj:

undreamed-of

netušený adj:

tired of

unavený adj:

think of

pomyslet si

shadow play

stínohra n:

role-play

hraní role

pursuit of

sledování v:

power play

přesilovka [sport.]

play-off

play-off

play-act

hrát divadlo

play with fire

zahrávat si s ohněm

play up

zveličovat v:

play the violin

hrát na housle

play the fool

dělat se hloupým

play the field

běhat za holkama

play sports

sportovat

play sport

sportovat

play second fiddle

hrát druhé housle

play on words

slovní hříčka n:

play growns-up

hrát si na dospělé

play games

hrát si

play false

podvádět v:

play back

přehrát v:

play around

obtékat v:

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

lots of

hodně

kind of

trochu

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

come into play

být uveden do provozu

child's play

hračka n:

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

all work and no play makes Jack a dull boy

nepracuj příliš dlouho

a play on words

dvojsmyslná věta n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena