Online slovník a překladač

Výsledek překladu of science

Počet nalezených překladů: >100 (0.00153 s)

of science

vědní

of

vyjádření druhého pádu
z
ze
na n:
od n:

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

of course

pochopitelně
ovšem
samozřejmě

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vašeho
vaší

of such

takové adj:
takových

of my

mého
mojí

lots of

hodně
hodně,spousta

kind of

druh n:
trochu

diminutive of

dívka
dívenka

computer science

počítačová věda n:
informatika n:

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

warn of

varovat před v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

unheard-of

neslýchaný adj:

theory science

teoretická věda [eko.]

somebody of

kohosi

some of

několik

social science

společenská věda n:

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

science

věda

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

political science

politická věda n:

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of shares

akciový adj:

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

natural science

přírodní věda

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

library science

vědecká knihovna

information science

informatika n:

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

composed of

složený z

come of

konat

cognitive science

věda o myšlení

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

archival science

archivnictví n:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

a touch of

příznaky nějaké nemoci

a question of

důležitý faktor

a lot of

hodně

a couple of

dvojice adj:

Science Fiction

sci-fi [zkr.]

Science Faculty

přírodovědecká fakulta

SF (Science Fiction)

sci-fi [zkr.]

National Science Foundation

národní vědecká nadace [zkr.]

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena