Online slovník a překladač

Výsledek překladu of shares

Počet nalezených překladů: >100 (0.00293 s)

of shares

akcií
akciový adj:

of

z
na n:
vyjádření druhého pádu
od n:
ze

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

unheart-of

bezpříkladný adj:
neslýchaný adj:
neznámý adj:

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

dispose of

vyřídit v:
zbavit se
naložit s

come of

upadnout
konat
dopadnout

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

shares

sdílí
akcie n:

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vašeho
vaší

of such

takových
takové adj:

of my

mojí
mého

lots of

hodně
hodně,spousta

kind of

druh n:
trochu

diminutive of

dívka
dívenka

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

warn of

varovat před v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

to issue shares

vydávat akcie

tired of

unavený adj:

talk of

hovořit o

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

paid stock/shares

splacené akcie [fin.]

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

full of

plno

founder's shares

zakladatelské akcie [eko.]

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

a question of

důležitý faktor

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena