Online slovník a překladač

Výsledek překladu of something

Počet nalezených překladů: >100 (0.00177 s)

of something

něčeho

of

vyjádření druhého pádu
z
na n:
od n:
ze

sort of

jaksi
tak nějak
více méně
trochu

out of

z conj:
vedoucí z
mimo adv:

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

dispose of

vyřídit v:
zbavit se
naložit s

because of

kvůli (dat)
vzhledem k
následkem

something

cosi
něco

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of my

mojí
mého

make of something

myslet si o něčem [fráz.]
vysvětlovat si něco [fráz.]

lots of

hodně
hodně,spousta

kind of

trochu
druh n:

diminutive of

dívenka
dívka

come of

upadnout
dopadnout

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

type something

napiš

take something on trust

věřit něčemu [fráz.]

something unforeseen

nepředvídanost

something else

ještě něco

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

screw up

zkazit

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

present somebody with something

předat někomu něco v:

pick up

vyzvednout

of such

takové adj:

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

make something clear to

vyjasnit (něco, někomu)

make head nor tail of something

najít smysl [fráz.]

made of

vyrobeno z

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

hear of

slyšet o

get round to doing something

najít si čas pro nějakou činnost [frsl]

get bogged down in something

zabřednout do čeho

full of

plno

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

can't make head nor tail of something

nenacházet smysl [fráz.]

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

at the expense of something

na úkor něčeho

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

aim at something

zaměřit se na co

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena